[SKRIVA] Dansk artikel om fandom

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 14 Jul 2012 17:57:51 +0200

I danska författarföreningens tidskrift Forfatteren har en Rasmus Wichmann 
skrivit en 2-sidig artikel om fandom. Tidningen finns att ladda ned och läsa 
här och artikeln börjar en bit in:

http://www.danskforfatterforening.dk/media/66347/forfatter_04_12.pdf

Tyvärr är artikeln kanske litet faktatunn. Inte mycket om fandoms historia t 
ex, eller kontakttips till de ledande danska föreningarna och conerna.
 Det verkar som om Forfattaren alltid går att läsa på nätet, och det kan vara 
ett bra tips för skrivare. (Danska är inte så svårt att läsa!)

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Be an @SFJournalen Twitter Follower for all the latest 
news in short form! / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) - och delta i 
FANTASTIKNOVELLTÄVLINGEN, info www.skriva.bravewriting.com / Om Ahrvids 
novellsamling Mord på månen: http://www.zenzat.se/zzfaktasi.html C Fuglesang: 
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"! Nu som 
ljudbok: http://elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id?86081462 / Läs även AE 
i nya Vildsint Skymningslandet, årets mest spännande antologi - finns bl a på 
SF-Bokhandeln! - och nya E-antologin Skottdagen, 
http://www.elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id?86081454 / YXSKAFTBUD, GE 
VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)                     
 
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: