[SKRIVA] Re: Avatar

  • From: "Zenzat" <zenzat@xxxxxxxxx>
  • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 24 Jan 2010 12:15:00 +0100

Apropå Avatar kan jag rapportera att den är en stor hit här i Indien,kanske
beroende på att ordet Avatar är sanskrit och hindi och har religiösa
övertoner inom hinduismen.
Bertil

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

  • » [SKRIVA] Re: Avatar - Zenzat