[SKRIVA] Alcocon 3 - Framstegsrapport

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 15 Mar 2009 10:56:40 -0400 (EDT)

(Vidarebefordrar nedanstande. --AE)

Alcocon3 nyhetsbrev
13:e mars 2009

Detta ?r ett ett nyhetsbrev f?r Alcocon3, en sf/fantasy/skr?ck-kongress som g?r 
av stapeln den 24-26 april i G?teborg.
http://www.clubcosmos.net/Alcocon3/


Knappt en och en halv m?nad kvar!
och vi polerar som mest nu p? programmet f?r att alldeles snart publicera en 
prelimin?r version av det p? webben och i ett s?rskilt nyhetsbrev.
Vi har ocks? f?rtydligat informationen f?r inbetalning n?got, vilket ni kan 
l?sa i informationen sist i detta brev.


Hedersg?sten
Andreas Roman har nyligen l?mnat in sin senaste manuskript till Bonnier.
P? Alcocon3 kommer han att l?sa utdrag fr?n den nya romanen som ska publiceras 
i h?st.


Sovplatsf?rfr?gningar
Det har kommit fr?gor till kommitt?n om sovplatser hemma hos fans i G?teborg 
under Alcocon3. Vi g?r d?rf?r ut med denna uppmaning och erbjuder viss 
f?rmedlingshj?lp.

G?teborgare:
Har ni n?gon plats hemma s? ?r det f?rst?s fritt att direkt sj?lv erbjuda n?gon 
av era v?nner att utnyttja dessa. Det ?r en lika god service f?r kongressen som 
att ni l?ter oss f?rmedla kontakterna, plus f?rst?s att vi f?r mindre 
arbetsbelastning.

Om dock n?gon vill st?lla sovplatser till f?rfogande men inte har n?gon bekant 
att hysa f?r ni g?rna anm?la det till kommitt?n p? e-post alcocon3@xxxxxxxxxx

Utsocknes:
Ni som s?ker sovplats kan kontakta oss via samma adress s? kommer vi att 
f?rmedla vidare den till de som erbjudit sovplatser. D?refter f? v?rden 
kontakta den s?kande.

Alla ?r f?rst?s ocks? v?lkomna att fr?ga fritt p? Club Cosmos e-postlista eller 
i den tr?d vi startat f?r detta p? fandom.se.

Kom bara ih?g att avanm?la tidigare anm?lda sovplatser p? v?r lista till 
alcocon@xxxxxxxxx n?r de blivit belagda. Ocks? n?r ni som s?kt via oss har f?tt 
en plats ocks?, s? att vi har ett n?gorlunda hum om vad som ?r ledigt och kan 
h?lla v?r lista uppdaterad.


H?gsbo Bibliotek
Kommer att samarbeta med oss lite under l?rdagen d? det ?r ?ppet samtidigt som 
kongressen under n?gra timmar.
Vi arbetar fortfarande p? formerna f?r v?r n?rvaro d?r, men det blir ett 
gyllene tillf?lle att som traditionella fans direkt m?ta bibiloteksbes?karna 
och f?rklara de inte helt uppenbara verksamheter vi sysslar med.
F?r er som h?nger p? facebook vill vi ocks? tipsa om att biblioteket har en 
egen anv?ndare d?r och tv? duktiga bloggande bibliotekarier som heter Elin och 
Siska som skickar ut t?ta tips och recensioner p? 
http://hogsbobibliotek.blogspot.com/


Programnyheter
Programmet ?r ?nnu lite av en oformlig puppa som vrider och str?cker p? sig, 
men nu b?rjar man kunna sk?nja konturerna av vad f?r fj?ril den kan komma att 
bli.

Bland annat kommer n?gra paneler att gotta in sig i lite G?teborgs 
fandomhistoria. D? vi haft en del medlemstillstr?mning de sista ?ren s? ska vi 
presentera en ?verblick p? vad Club Cosmos varit samt ge en aning om vad vi nu 
samlade f?reningar ?r p? v?g att bli. Med siktet st?ll p? framtiden f?r 
v?stkustfandom allts?.

Martin Andersson, v?r ?lskade vandrande encyklopedi, kommer att f?redraga om 
Lord Dunsany som firar 100 ?rsjubileum f?r sitt f?rsta dramatiska verk i ?r.

Med Andreas Roman som f?rfattare av Vigilante som hedersg?st och filmen 
Watchmen, med flera superhj?ltefilmer den sista tiden har vi paneler p? ?mnet 
om de som tar saken i egna h?nder, handlingskraftiga karakt?rer dr?ller det ju 
av i den fantastiska litteraturen. Vi r?r oss ocks? kring samma tema i samtal 
om de som verkligen har fantastiska krafter och makt l?ngt ?ver vad v?r fantasi 
kan f?rest?lla sig.

Sist men inte minst har vi f?rst?s mycket att reflektera ?ver, och kanske att 
leva upp till med namnet p? kongressen. Vi ska f?rs?ka g?ra det b?sta av detta 
f?r b?de intellektet och smakl?karna.

V?lkomna som aldrig f?rr ?r ni till G?teborg och Axelhuset den 24-26e april.- Jim Persson-Melin

http://www.clubcosmos.net/Alcocon3/


- - -

Alcocon3 fakta

Medlemskap
F?rk?psinbetalning:
Plusgiro: 4367795-4, mottagare: "Club Cosmos"
Ange som meddelande till mottagaren "Alcocon3" samt ditt f?rnamn, efternamn och 
f?delsedatum
Ange ocks? e-postadress om utrymmet till?ter och du ?nskar kongressens 
m?natliga nyhetsbrev.


Medlemsavgift vid f?rk?p:
Medlemskap fredag - l?rdag: 250 kronor.
Ungdomar (under 26) fredag - l?rdag: 50 kronor.
Betalning via plusgiro tre dagar f?re kongressens b?rjan.
(ta g?rna med ett kvitto om du betala in sent)


F?ranm?lan och betalning vid ankomst:
F?rhandsanm?lan via e-post till alcocon3@xxxxxxxxx ?r n?dv?ndig f?r 
medlemskapsinbetalning vid ankomsten! F?ranm?lningen ?r inte bindande.

F?ranm?lda kongressbes?kare betalar 300 kronor f?r hela kongresshelgen n?r de 
anl?nder.

Club Cosmos-medlemmar betalar 250 kronor f?r medlemskap n?r de anl?nder.

Ungdomar (under 26) betalar endast 50 kronor f?r kongressmedlemskap n?r de 
anl?nder.


-- 
Scheduled with Time Cave (http://www.timecave.com)

Subscribe for $12/year to eliminate these short "message tags" and the
2-message-per-day limit. You can subscribe at the following URL:

    http://www.timecave.com/subscribe

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] Alcocon 3 - Framstegsrapport - Ahrvid Engholm