[SKRIVA] Re: 100Kkr till JHH i översättarpris

  • From: Aleph <info@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 07 Dec 2018 22:30:45 +0700


 ---- On Thu, 06 Dec 2018 19:29:14 +0700 Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx> wrote ---- 

Angående översättning är det jag också sysslat med en hel del. 

Din kommentar var en uppenbar reaktion på min kommentar (förneka det eller ej), 
men det jag skrev var inget skryt om hur mycket jag kan översätta per månad 
eller år, utan tvärtom: att klargöra hur mycket en normalaktiv människa kan 
åstadkomma, bara genom att planera och skapa rutiner. Sex timmars arbetsdag 
fyra dagar i veckan för översättning är ingen arbetstid att tala om, ändå kan 
man översätta åtskilliga romaner per år med ett sådant schema. Den som har god 
och kontinuerlig kontakt med stora förlag lever bra under sådana förhållanden, 
vilket naturligtvis inte gäller de flesta översättare.

Under de år jag seriöst ägnade mig åt att skriva noveller, såg jag till att 
skriva en standardboksida per dag, sju dagar i veckan, och försöka göra texten 
så färdig som det var möjligt. Ibland tog det bara en timme, ibland två eller 
tre; när första utkastet var färdigt behövdes alltid några dagar för 
finslipning. Detta innebar att jag skrev minst 300 sidor noveller per år 
inklusive omskrivningar. *Produktiviteten* var god trots att min arbetsinsats 
var liten räknad per dag; vad inkomsterna angick var de förstås minimala också 
räknade per arbetstimme.

/ Rickard


 ---- On Thu, 06 Dec 2018 19:29:14 +0700 Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx> wrote ---- 
Angående översättning är det jag också sysslat med en hel del. 
  Jag översatte i nästan alla noveller (Bertil Falk tog en) åt 
Teknikmagasinet, plus en del för Nova SF. Kanske 25 noveller totalt, i längd 
ca 2 böcker. 
  Jag har översatt halvdussinet datormanualer. Och i två decennier ca 1000 
datorartiklar åt IDG (för en del av dem ingick redigering, anpassning till 
svenska förhållanden, skära längden ibland). Om 50 artiklar motsvarar en bok 
blir det ca 20 böcker i längd. 
  Jag översatte alla fanniska artiklarna i Swede Ishes 1 och 2 till 
engelska. En knapp bok i längd totalt. Därtill har jag än in i denna dag av 
och till översatt saker till engelska, vanligen eget material. Några få 
noveller har jag originalskrivit på engelska, men vid ett par tillfällen 
själva tillbakatolkat till svenska. Anders Palm bad mig vid något tillfälle 
översatt några artiklar han skrivit till engelska, då han tänkte sälja dem i 
Australien där han fått någon kontakt. 
  När SF Channel (man kallade sig "Sci-Fi" Channel, och numera det absurda 
"SyFy" Channel) skulle göra en svensk etableringsdrive översatte jag allt 
deras presentationsmaterial, inkl presentationsvideon, till svenska (min 
enda "TV-översättning"). 
  Tekniska Museet hade ca 1990 en stor rymdutställning från NASA, där jag 
översatta alla presentationstexter och infofoldern. Och så finns nog en del 
översättande jag för tillfället glömmer. 
  Jag skulle tippa att den mängd jag översatt motsvarar 25-30 böcker. Men 
den enda "riktiga bok" där jag står som översättare är Susan Lammers De 
stora programmerarna (Columna, 1989). 
 
--Ahrvid 
 
-- 
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy news/Gå 
med i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx subj: subscribe) &amp; Fantastiknovelltävingen 
http://ahrvid.bravejournal.com/ AEs novellsamling Mord på månen nu som ;
ljudbok: http://elib.se C Fuglesang: "stor förnöjelse...jättebra historier i ;
mycket sannolik framtidsmiljö"/Läs även i Novellmästar-antologier som Alla 
tiders brott &amp; fancyclopedin Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07) 
----- 
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan 
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-  ;
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe). 
 

IDÉ- & SKÖNLITTERATUR
Aleph Bokförlag -- www.alephbok.com
Weird Webzine -- www.weirdwebzine.com

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skr�ck  *  �ldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx f�r listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: