[simbian-info] Re: ispravka

  • From: "alf" <mario.percinic@xxxxxxxxx>
  • To: <simbian-info@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 23 Nov 2005 14:14:33 +0100

OK dogbar sample preslusao sam ga. Takav glas ce biti i u mobile speaku. Treba 
napomenuti da je kvaliteta glasa ovisna o audio sustavu odredjenog modela 
telefona.

Other related posts: