[simbian-info] 5630 iskljucivanje automatskog zakljucavanja tastature

  • From: Ivan Ilic <vidimte@xxxxxxxxx>
  • To: simbian-info@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 4 Dec 2010 13:53:26 +0100


Gde je opcija za iskljucivanje automatskog zakljucavanja tastature na
5630?
Trazim je, ali se sve vreme vrtim u krug.

Za prijavu na ovu listu posaljite mail na adresu
simbian-info-request@xxxxxxxxxxxxx
i u subjektu napisite subscribe.
Za odjavu sa liste posaljite mail na adresu 
simbian-info-request@xxxxxxxxxxxxx
i u subjektu napisite unsubscribe.

Other related posts: