[SaoMai] Re: bai viet

 • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 25 Mar 2008 18:21:57 +0700

Hi Thoa,
Bài này khá hay. Nhưng anh vẫn không thấy cho em viết là chỗ nào cả vậy? Em 
copy toàn bộ rồi lưu lại đúng không? Em có dùng Jaws để thao tác tất cả các 
hướng dẫn trong bài này chưa? Nếu rồi thì có thành công hết không? Và em cần 
phải hướng dẫn cách dùng Jaws để thao tác các công việc đó. Trong bài anh toàn 
thấy những cụm từ như: kích chuột vào nút..., vào chọn ký tự đặt biệt Jaws có 
đọc được không VVV. Em cần phải làm một bài theo hướng người khiếm thị hoàn 
toàn.
Những ý mình trao đổi với Sơn và Thoa mong những bạn khác cũng nắm bắt để viết 
bài nha.
Phúc
 ----- Original Message ----- 
 From: Kim Thoa 
 To: Sao Mai 
 Sent: Tuesday, March 25, 2008 5:25 PM
 Subject: [SaoMai] bai viet


 Chào các anh chị!
 Luc nay em gởi quên gởi file. Em gởi lại đây. __________ NOD32 2969 (20080324) Information __________

 This message was checked by NOD32 antivirus system.
 http://www.eset.com

Other related posts: