[SaoMai] Thong bao huy hop thang 9

  • From: "Phuong Thom" <thom@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 17 Sep 2009 08:46:17 +0700

Chào mọi người
Do trong tháng 9 này Phúc - Bình - Anh Lĩnh đi công tác dài ngày đến đầu tháng 
10 mới về nên tạm ngưng cuộc họp định kỳ của tháng 9 và mọi thông tin báo cáo 
của tháng 9 sẽ dời sang tháng 10 tới.
Vậy thông báo để mọi người được rõ
Chúc mọi người công tác tốt
Thơm

Other related posts:

  • » [SaoMai] Thong bao huy hop thang 9 - Phuong Thom