[SaoMai] Thong bao hop

  • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 19 Sep 2008 10:24:19 +0700

Chào mọi người,
Để cải thiện tinh thần, thái độ và hiệu quả làm việc của mọi người trong Sao 
Mai, Sao Mai sẽ tổ chức họp hàng tháng toàn bộ các nhân viên của Sao Mai. Thời 
gian họp là vào sáng thứ Hai, tuần thứ 3 mỗi tháng, từ lúc 9:30 - 11:00. Buổi 
họp đầu tiên sẽ bắt đầu từ thứ Hai tới, ngày 22/09/2008. Chương trình/nội dung 
cuộc họp như sau:

1. Các thông báo/tin tức mới ở Sao Mai

 Phần này, giám đốc hoặc phó giám đốc sẽ báo cáo.2. Báo cáo hoạt động

Phần báo cáo của mỗi nhân viên. Mỗi người phải chuẩn bị phần báo cáo của mình 
bao gồm các ý chính như sau:

- Báo cáo công việc trong tháng qua đã và chưa hoàn tất

- Các vướng mắc, nhận xét, phê bình và đề xuất

- Ý kiến của mọi người

nhận xét, phê bình, đề xuất3. Kế hoạch và phân công công việcKết thúc cuộc họp. Nếu ai có ý kiến gì thêm, email cho mình hoặc trao đổi trực 
tiếp trên diễn đàn này nha.

Phúc

Other related posts: