[SaoMai] Thong bao

  • From: "Phuong Thom" <phuongthom@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 7 Apr 2008 18:40:43 +0700

Chào mọi người

Đã hơn tháng nay TTSM thực hiện  theo tinh thần buổi họp phân công công việc và 
phổ biến nội quy cũng như quy tắc làm việc vào cuối năm 2007. Nhằm tạo điều 
kiện cho anh em phát huy hết khả năng của mình cũng như dần ổn định thu nhập 
trong cuộc sống, TTSM đã tiến hành ký hợp đồng với tất cả các giáo viên và có 
kèm theo những điều khoản trong hợp đồng mà mọi người phải thực hiện.

Qua hơn một tháng thực hiện hợp đồng Ban điều hành nhận thấy một số bạn cũng có 
cố gắng, nhưng một số cũng chỉ làm qua loa theo số lượng mà chưa thực sự quan 
tâm đến chất lượng công việc. Đặc biệt riêng bạn Quốc là chưa có cố gắng và 
cũng chưa gửi được báo cáo kết quả công việc của mình theo đúng định kỳ như đã 
yêu cầu.

Ban điều hành Sao Mai sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các bạn trong một thời gian 
ngắn nữa nếu ai không có cố gắng hoặc làm việc không đạt kết quả thì sẽ chính 
thức cắt hợp đồng lao động.
Hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ cố gắng hơn nữa đóng góp nhiệt tình với 
những hiểu biết của mình nhằm không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ đội ngũ 
giáo viên của sao mai

Sắp tới SM cũng có chương trình xét thưởng cho nhân viên theo các dịp lễ tết 
hàng năm (chứ không như trước đây ai cũng có thưởng với cùng một mức bằng 
nhau). Nhằm đảm bảo tính công bằng và khuyến  khích mọi người tham gia đóng góp 
ngày càng tích cực hơn  chế độ khen thưởng sẽ tuỳ thuộc vào khả năng làm việc 
và mức độ đóng góp của mỗi người đặc biệt là không làm hay làm theo tính chất 
đối phó thì sẽ không có thưởng.

Rất mong mọi người tích cực tham gia để hoạt động của Sao mai sớm đi vào nề nếp.

Ban điều hành TTSM

Other related posts: