[SaoMai] Re: Thac mac

 • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <anhthoa1506@xxxxxxxxx>, <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 27 Sep 2008 11:48:10 +0700

Hi Thoa,
Đúng rồi password của em là: thoa1986
Anh vừa đăng nhập thử được mà. Ở đây anh sẽ lấy địa chỉ của em làm mẫu để hướng 
dẫn cho mọi người cài đặt trong OE luôn nha:

Tên tài khoản: thoa@xxxxxxxxxxxxxxxx (ghi đầy đủ địa chỉ email)
Mật khẩu: thoa1986 (tên + năm sinh mỗi người)
Pop3/SMTP: mail.saomaicenter.org (cả pop3 và smtp giống nhau)
Nhớ check vào My server requires authentication
Lưu ý là coi chừng gõ mật khẩu dính với dấu tiếng Việt. Nhớ tắt chế độ gõ tiếng 
Việt của Unikey đi nha.
Nếu muốn thay đổi mật khẩu của hộp thư, đăng nhập vào trang web 
http://saomaicenter.org:2095 và chọn Change Password để thay đổi.
Phúc
 ----- Original Message ----- 
 From: Anh Thoa 
 To: phuc@xxxxxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Saturday, September 27, 2008 11:11 AM
 Subject: Thac mac


    Chào anh Phúc!
    Hôm bữa anh nói mail của em là: thoa@xxxxxxxxxxxxxxxx còn password là 
gì vậy anh có phải là: thoa1986 dung khong anh?
    Em không sử dụng được.
    Anh xem lại dùm em.
    Cảm ơn anh.
    Chúc anh sức khỏe. 

Other related posts:

 • » [SaoMai] Re: Thac mac