Test NDC

  • From: "Phuong Thom" <phuongthom@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 6 Aug 2005 18:04:51 +0700

Thong bao

De viec test chuong trinh NDC dat hieu qua tot. Toi de nghi cac ban tham gia 
test chuong trinh gui ket qua test cua minh ve dia chi email cua Phuc va Thom. 
Qua do toi se tong hop nhung y kien cua cac ban va gui ve cho nhom lap trinh 
vien. Chu toi nghi neu chi gui cho Phuc va cho Phuc chuyen lai thong tin test 
cho nhom lap trinh vien thi chac la phai mat thoi gian kha dai do (vi Phuc nha 
minh co bi danh la Phuc le me ma...hehehe)
De tien viec quan ly nhung mail test, de nghi cac ban ghi o muc subject cua 
mail la Test NDC
Vay rat mong som nhan duoc thong tin tu cac ban
Chuc vui
Thom

Other related posts:

  • » Test NDC