[SaoMai] Mau bao cao tuan

  • From: "Phuong Thom" <thom@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 10 Aug 2009 15:45:30 +0700

Người Gửi Báo Cáo: 
   Báo cáo từ ngày: 10/08/2009
   Báo cáo đến ngày: 16/08/2009

I. Nội dung công việc đã dự định làm trong tuần qua:
1. Thu âm giáo trình Internet Explorer
2. Tìm FAQ
3. Thu âm giáo trình windows Explorer
4. Viết bài cho tạp chí
5. Thu âm giáo trình Outlook
6. Chuyển file âm thanh toàn bộ sách giáo khoa
7. Cập nhật tiếp tài liệu lên trang hệ thống
8. Thu âm tạp chí accesstech

II. Các nội dung công việc đã hoàn tất trong tuần::
1. Thu âm hoàn tất giáo trình windows explorer: 6 bài
2. Tìm FAQ: 2 câu
3. Thu âm hoàn tất giáo trình Windows Explorer: 6 bài
4. Viết bài cho tạp chí: 8 tin
5. Chuyển file âm thanh sách giáo khoa: 30 cuốn
6. Cập nhật nội dung sách giáo khoa lên trang hệ thống: 10 cuốn

III. Những nội dung công việc chưa hoàn tất trong tuần qua: có 2 việc không 
hoàn tất
1. Thu âm giáo trình Outlook
Lý do: bị viêm họng 
Hướng giải quyết: chuyển sang tập trung làm các công việc khác như viết tài 
liệu, chuyển file âm thanh và đăng tải tài liệu lên mạng. sẽ tiến hành thu khi 
khỏi bệnh

2. Thu âm tạp chí accesstech
Lý do: bị viêm họng
Hướng giải quyết: tập trung làm những việc khác và sẽ tiến hành thu khi hết 
viêm họng

IV. Kế hoạch nội dung công việc cho tuần tới:
1. Thu âm phần Oulook
2. Thu âm các phần còn lại của giáo trình
3. Thu âm tạp chí
4. Tìm bài viết cho tạp chí
5. Tiếp tục chuyển file âm thanh sgk
6. Tiếp tục cập nhật dữ liệu lên mạng


V. Các ý kiến/đề xuất với Trung Tâm:
Đề nghị mọi người gửi báo cáo theo mẫu. mỗi mục mình chỉ để 5 mục con, các bạn 
có thể thêm các mục vào nếu cần, hoặc xoá bỏ nó đi nếu dư. chứ để cái báo cáo 
gì mà có 2 mục con nhưng bên dưới còn một đống các mục để trống trông khó coi 
và người đọc cũng mệt

   VI. Gửi các file kết quả đã làm của các công việc hoàn  
tất ở trên:

The results of this submission may be viewed  
at:http://saomaicenter.org/node/516/submission/119

Other related posts:

  • » [SaoMai] Mau bao cao tuan - Phuong Thom