[SaoMai] Lich day thang 1-2010

  • From: "Phuong Thom" <thom@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 30 Dec 2009 23:58:06 +0700

Gửi nhóm Giáo viên sao mai,

Đây là bảng phân công lịch dạy trong tháng 1/2010. Mọi người xem và nhớ kỹ lịch 
dạy của mình từng tuần nha. Trong file excel co 3 sheet, mỗi sheet là lịch của 
từng tháng có đặt tên theo tháng. Ai không hiểu rõ chỗ nào thì alo cho chị nha.
Qua Tết sẽ tăng thêm 1 lớp học ở tỉnh để có thể tăng thêm buổi dạy cho mọi 
người. Hiện tại chị tạm gửi lịch trong quý I/2010. Khi nào có thay đổi sẽ có 
thông báo lại để mọi người cập nhật. 

Chúc ngủ ngon
Chị Thơm

Other related posts: