[SaoMai] Ke hoac hoat dong cho bo phan cong nghe am nhac

  • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 26 Sep 2008 14:18:35 +0700

Hi mọi người và Văn,

Dưới đây là phần sơ lược kế hoạch hoạt động của bộ phận công nghệ âm nhạc. Mọi 
người đọc và nếu có ý kiến đóng góp thì gửi lên đây nha. Tên bộ phận là Công 
Nghệ Âm Nhạc nghe ổn chưa? Còn về hoạt động cụ thể, mình sẽ làm việc với Văn và 
sẽ thường xuyên cập nhật cho mọi người.Kế hoạch hoạt động của bộ phận công nghệ âm nhạc

Mục tiêu của bộ phận công nghệ âm nhạc:

- Nghiên cứu & ứng dụng công nghệ âm nhạc cho người khiếm thị

- Sản xuất các sản phẩm âm nhạc cho người khiếm thị

- Đào tạo về công nghệ âm nhạc cho người khiếm thị

- Tạo sân chơi âm nhạc cho người khiếm thị

- Cung cấp các dịch vụ âm nhạc

Dựa trên các mục tiêu trên, bộ phận CNAN có các hoạt động chính sau:

- Nghiên cứu các giải pháp phần mềm/phần cứng về âm nhạc mang tính tiếp cận cao 
như các trình đọc màn hình Jaws, Window-Eye, các trình xử lý âm thanh như 
Sonar, SoundForge, các thiết bị phần cứng như card âm thanh, thiết bị Midi...

- Phát triển các plugin cho trình đọc màn hình để người khiếm thị tiếp cận với 
các trình xử lý âm thanh không dùng giao diện chuẩn của Windows

- Tổ chức các khóa đào tạo tập trung/trực tuyến cho người khiếm thị sử dụng các 
trình xử lý âm thanh

- Sản xuất các giáo trình tự học âm nhạc theo phương pháp tiếp cận của người 
khiếm thị

- Chuyển dịch và in ấn các sách nhạc nổi (Braille)

- Tổ chức các lớp dạy nhạc, các buổi giao lưu âm nhạc cho người khiếm thị

- Cung cấp các dịch vụ âm nhạc có thu phí cho mọi người nhằm tạo nguồn thu để 
di trì các hoạt động của bộ phận CNAN. Các dịch vụ thu phí bao gồm:

* Dịch vụ thu âm

* Dịch vụ viết nhạc theo yêu cầu

* Dịch vụ phối khí

* Dịch vụ làm album nhạc theo yêu cầu

Other related posts:

  • » [SaoMai] Ke hoac hoat dong cho bo phan cong nghe am nhac