[SaoMai] Re: Gui Lich Ranh Cua Moi Nguoi

 • From: "Thuy Phuong" <phuong@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 30 Sep 2008 16:05:44 +0700

Da chao anh Phuc, chi Thom,
Gio ranh cua em hien nay la: chieu thu 3, 5
 ----- Original Message ----- 
 From: Dang Hoai Phuc 
 To: saomai@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, September 30, 2008 5:50 AM
 Subject: [SaoMai] Gui Lich Ranh Cua Moi Nguoi


 Hi mọi người,
 Mình nhắc nhở mọi người gửi lịch/thời gian rảnh của mình lên đây chị chị Thơm 
lưu lại và mình biết thời gian để sắp xếp công việc nha. Những người gửi lịch 
bao gồm: Bình, Thoa, Phượng, Sơn và Văn.
 Các công việc biên sọan giáo trình mà mình phân công bữa họp trước có vấn đề 
gì không? Tiến độ ổn hết phải không?
 Mình sẽ đi Hà Nội có bài tham luận trong hội thảo trao đổi dự luật tiếp cận 
thông tin do VNAH và bộ Lao Động tổ chức. Mình gửi bài báo cáo của mình để mọi 
người đọc tham khảo thêm.
 Phúc


 __________ NOD32 3389 (20080826) Information __________

 This message was checked by NOD32 antivirus system.
 http://www.eset.com


 __________ NOD32 3389 (20080826) Information __________

 This message was checked by NOD32 antivirus system.
 http://www.eset.com------------------------------------------------------------------------------ No virus found in this incoming message.
 Checked by AVG - http://www.avg.com 
 Version: 8.0.173 / Virus Database: 270.7.5/1698 - Release Date: 9/29/2008 
7:25 PM

Other related posts: