[SaoMai] Re: Gui Lich Ranh Cua Moi Nguoi

 • From: "kim thoa" <thoa@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 30 Sep 2008 11:39:04 +0700

Chào anh Phúc!
Thời gian/lịch rảnh của em trong tuần lúc này là: buổi sáng 2, 4, 7: buổi chiều 
chủ nhật; buổi tối 3, 5, 7, chủ nhật.
Kim Thoa

----- Original Message ----- 
 From: Dang Hoai Phuc 
 To: saomai@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, September 30, 2008 5:50 AM
 Subject: [SaoMai] Gui Lich Ranh Cua Moi Nguoi


 Hi mọi người,
 Mình nhắc nhở mọi người gửi lịch/thời gian rảnh của mình lên đây chị chị Thơm 
lưu lại và mình biết thời gian để sắp xếp công việc nha. Những người gửi lịch 
bao gồm: Bình, Thoa, Phượng, Sơn và Văn.
 Các công việc biên sọan giáo trình mà mình phân công bữa họp trước có vấn đề 
gì không? Tiến độ ổn hết phải không?
 Mình sẽ đi Hà Nội có bài tham luận trong hội thảo trao đổi dự luật tiếp cận 
thông tin do VNAH và bộ Lao Động tổ chức. Mình gửi bài báo cáo của mình để mọi 
người đọc tham khảo thêm.
 Phúc


 __________ NOD32 3481 (20080929) Information __________

 This message was checked by NOD32 antivirus system.
 http://www.eset.com

Other related posts: