[SaoMai] Gui Lich Ranh Cua Moi Nguoi

  • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 30 Sep 2008 05:50:42 +0700

Hi mọi người,
Mình nhắc nhở mọi người gửi lịch/thời gian rảnh của mình lên đây chị chị Thơm 
lưu lại và mình biết thời gian để sắp xếp công việc nha. Những người gửi lịch 
bao gồm: Bình, Thoa, Phượng, Sơn và Văn.
Các công việc biên sọan giáo trình mà mình phân công bữa họp trước có vấn đề gì 
không? Tiến độ ổn hết phải không?
Mình sẽ đi Hà Nội có bài tham luận trong hội thảo trao đổi dự luật tiếp cận 
thông tin do VNAH và bộ Lao Động tổ chức. Mình gửi bài báo cáo của mình để mọi 
người đọc tham khảo thêm.
Phúc

Other related posts: