[SaoMai] Fw: Thoi khoa bieu lop lap trinh

  • From: "Phuong Thom" <phuongthom@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Sep 2008 08:36:27 +0700

chac mail nay moi nguoi cung ko nhan duoc

----- Original Message ----- 
From: Phuong Thom 
To: saomai@xxxxxxxxxxxxx 
Sent: Tuesday, September 09, 2008 10:10 AM
Subject: Thoi khoa bieu lop lap trinh


Thoi khoa bieu lop hoc lap trinh danh cho GV TTSM
Thoi gian hoc: toi 2 - 4 - 6  hang tuan 
Tu 18h45 - 20h45
Bat dau khai giang ngay mai toi thu 4 mung 10/9/2008
Xem kem file noi dung chuong trinh hoc
Rat mong moi nguoi co mat day du va dung gio
Duoc biet co hai ban trong nhom ngoi sao dan duong cung tham gia khoa hoc, vay 
ai biet dia chi thi bao cho hai ban do biet dum, Thanks
Thom

Other related posts:

  • » [SaoMai] Fw: Thoi khoa bieu lop lap trinh