[SaoMai] Re: Dang Ky Viet Bai Viet Bai

 • From: "Kim Thoa" <kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 25 Mar 2008 16:49:40 +0700

Chào anh Phúc!
Đề tài mà em chọn có phải là phần khác không anh? vì theo phân công việc của em 
trong năm 2008 là phải nghiên cứu về Zoomtext nên em không biết là phải viết 
bài về phần này hay phải chọn đề tài khác Nếu xin chọn đề tài khác thì em chọn 
Word.
Chúc anh sức khỏe.
 ----- Original Message ----- 
 From: Dang Hoai Phuc 
 To: saomai@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, March 25, 2008 12:08 PM
 Subject: [SaoMai] Dang Ky Viet Bai Viet Bai


 Hi Mọi người,
 Đến giờ, mình vẫn chưa nhận được bài viết hoặc bài đăng ký của mọi người trừ 
Sơn cho tạp chí SMQ AccessTech số 1 trong tháng 4 này. Các bạn tranh thủ vì 
không còn thời gian nhiều. Cuối tuần này là các bạn phải hoàn tất bài viết của 
mình vì tôi còn phải chỉnh sửa lại trước khi đăng lên tạp chí của Sao Mai Quán.
 Phúc


 __________ NOD32 2969 (20080324) Information __________

 This message was checked by NOD32 antivirus system.
 http://www.eset.com

Other related posts: