[SaoMai] Re: Chao Phuc

 • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "NGUYEN THANH SON" <son@xxxxxxxxxxxxxxxx>, <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 30 Sep 2008 11:55:10 +0700

Hi Sơn,
Vẫn báo cáo bình thường nha. Báo cáo tuần là vào cuối ngày thứ 6. Còn khi họp 
là báo cáo tháng, mang tính chất tổng hợp và chia sẻ với mọi người.
Phúc
 ----- Original Message ----- 
 From: NGUYEN THANH SON 
 To: phuc@xxxxxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Saturday, September 27, 2008 3:32 PM
 Subject: Chao Phuc


 Phuc cho minh hoi, hom truoc trong buoi hop minh da bao cao cong viec cua 
minh trong thoi gian qua. Va tu day chung ta hop dau tuan thu 3 trong thang, 
vay vao moi cuoi tuan minh co can phai bao cao nhu truoc nua khong?
 Son __________ NOD32 3472 (20080925) Information __________

 This message was checked by NOD32 antivirus system.
 http://www.eset.com

Other related posts:

 • » [SaoMai] Re: Chao Phuc