[SaoMai] Bien Soan Giao Trinh

  • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 22 Sep 2008 12:21:07 +0700

Chào mọi người,
Như thống nhất trong buổi họp sáng nay, mình gửi link để các bạn download phần 
biên soạn/sửa giáo trình của từng người.

Bình:
Phần tổng hợp: www.saomaicenter.org/GiaoTrinhTongHop.rar
Phần Excel: www.saomaicenter.org/ExcelWithJaws.rar

Phượng: (anh chia thành 2 phần cho em, phần Jaws và Windows, hạn cuối là 1 
tháng cho em nha)
Phần Jaws: www.saomaicenter.org/JawsBeginner.rar
Phần Windows: www.saomaicenter.org/Windows4TVIText.rar

Sơn:
Phần Powerpoint: www.saomaicenter.org/PowerpointIntro.rar

Thoa:
Phần Word: www.saomaicenter.org/WordWithJaws.rar

Nếu ai download về không được thì báo cho mình liền nha. Mọi người bắt đầu 
chuyển qua sử dụng email mới đi nha. Cuối tuần này các địa chỉ email của các 
bạn tại @saomaiquan.org sẽ bị xóa hết và chỉ sử dụng địa chỉ @saomaicenter.org 
thôi.
Phúc

Other related posts:

  • » [SaoMai] Bien Soan Giao Trinh