[SaoMai] Bai thu am cua Thoa

  • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 8 Apr 2008 00:29:19 +0700

Hi Thoa,
Em làm bài thu âm ban đầu nhìn chung vậy là rất tốt. Anh có một ý nhỏ góp ý là 
khi em làm thì nhớ nói dùng phím gì để đi đến trang nào chẳng hạn. Ví dụ như 
nhấn Ctrl+trang trước để đi tới trang bao nhiêu đó... Như vậy thì người nghe sẽ 
dễ dàng theo dõi hơn. Anh sẽ đọc bài viết mới của em và em cũng chuẩn bị để thu 
âm những bài viết đó luôn nha.
Phúc

Other related posts:

  • » [SaoMai] Bai thu am cua Thoa