[sanniolug] Re: Per chi ha ADSL Infostrada...

  • From: Massimiliano Mirra <mmirra@xxxxxxxxx>
  • To: sanniolug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 21 Jul 2003 10:53:00 +0200

Bepp0 <eight_g@xxxxxxxxx> writes:

> Qualcuno sa, percaso, se TIN o Telecom (Alice) adottano meccanismi del genere 
> :?

Mi pare che TIN e Tiscali filtrino la 25.


Other related posts: