[s3a] Re: niv.

  • From: "Caroline Olsson" <carro924@xxxxxx>
  • To: <s3a@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 9 Feb 2010 15:51:46 +0100

Hej, Ja detär klart du borde få åka dit, det bestämmer du ju liksom själv. 
/Carrk
----- Original Message ----- 
From: "Bardia Zakeri" <bardiazakeri@xxxxxxxxx>
To: <s3a@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, February 09, 2010 8:02 AM
Subject: [s3a] niv.


> Hej!
> asså yff  hon yffade idag min mamma asså.
> jag frågade om jag fick åka på showdown träning idagi haninge  då hon 
> bara nej! du går på praktik du måste konsentrera dig!
> jag bara när ska jag burja  då?!
> hon bara nässta vecka inte nu!
> de bettre att hemma när du praktik.
> asså  att du e hemma.
> jag bara naj yff dig.
> nu snart ska jag dra.
> til stan o praktisera får se vad jag ska göra.
> där idag.
> asså prektik spelar väl intet nån roll med träning som e kanske 3 eller 2 
> timmar?
>   / aso med eller utan niven.
>
> ----------
> Du är me´dlem på s3a-listan, listan där vi snackar om allt.
> GÃ¥r ur listan genom att skicka ett mail till s3a-request@xxxxxxxxxxxxx 
> med ordet unsubscribe i ämnesraden.
>


--------------------------------------------------------------------------------No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.733 / Virus Database: 271.1.1/2675 - Release Date: 02/08/10 
08:35:00

----------
Du är me´dlem på s3a-listan, listan där vi snackar om allt.
GÃ¥r ur listan genom att skicka ett mail till s3a-request@xxxxxxxxxxxxx med 
ordet unsubscribe i ämnesraden.

Other related posts:

  • » [s3a] niv. - Bardia Zakeri
  • » [s3a] Re: niv. - Caroline Olsson