[s3a] niv.

  • From: "Bardia Zakeri" <bardiazakeri@xxxxxxxxx>
  • To: <s3a@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 9 Feb 2010 08:02:24 +0100

Hej!
asså yff  hon yffade idag min mamma asså.
jag frågade om jag fick åka på showdown träning idagi haninge  då hon  bara 
nej! du går på praktik du måste konsentrera dig!  
 jag bara när ska jag burja  då?!
hon bara nässta vecka inte nu!
de bettre att hemma när du praktik.
asså  att du e hemma.
jag bara naj yff dig.
nu snart ska jag dra.
til stan o praktisera får se vad jag ska göra.
där idag.
asså prektik spelar väl intet nån roll med träning som e kanske 3 eller 2 
timmar?
   / aso med eller utan niven.

----------
Du är me´dlem på s3a-listan, listan där vi snackar om allt.
GÃ¥r ur listan genom att skicka ett mail till s3a-request@xxxxxxxxxxxxx med 
ordet unsubscribe i ämnesraden.

Other related posts: