[robotics_vnu] Re: Memo 06/05/2004

 • From: Ha Khanh Linh <linhkhanhha@xxxxxxxxx>
 • To: robotics_vnu@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 10 May 2004 20:05:09 -0700 (PDT)

Chao Anh Ha :
Ve van de giao thuc mang su dung, em da doc qua I2C tuy nhien giao thuc nay 
thuong su dung de thiet ke cac he thong tren 1 bo mach lon , toc do truyen cung 
khong cao lam highspeed la 400kbps va khoang cac truyen cung khong lon. Em cung 
da doc qua CAN ma Viet noi, giao thuc nay co the truyen toi 1Mbps va voi khoang 
cac tuong doi xa 40m, giao dien dien thi theo 485 nen cungkhong kho khan lam, 
va quan trong la em thay co cac con vi xu li thuoc ho 89C51 support cho giao 
thuc nay. Mat khac day cung la bai luan tot nghiep cua Viet nen em nghi co le 
ta nen theo gio thuc nay thi hon. 
Moi nguoi thu cho biet y kien        
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Win a $20,000 Career Makeover at Yahoo! HotJobs 

Other related posts: