[ridamus] Täna astronoomias aastal...

  • From: Jüri Ivask <Jyri.Ivask@xxxxxxx>
  • To: ridamus@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 14 Mar 2007 09:21:20 +0200

1879 - sündis Saksa-Ameerika füüsik ja kosmoloog Albert Einstein. Sai Nobeli 
Preemia oma 1905. aastal ilmunud artikli eest, mis käsitles fotoefekti, kuid 
saavutas aegumatu kuulsuse 1915. aastal avaldatud Üldrelatiivsusteooriaga.

Other related posts: