[rd_jsfsquad] Re: Squad verslagje

  • From: Sander De Vos <de.vos.sander@xxxxxxxxx>
  • To: rd_jsfsquad@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 12 Mar 2010 08:40:42 +0100

Mannen, ik kon niet blijven voor de squad eerder deze week. Ik werd opgebeld
door Mobistar support en heb tot 's avonds bezig gezeten aan een
productieprobleem, database/applicatie plat.

Note to all: altijd objects gebruiken en geen primitives in uw hibernate
mapping. Aangezien primitives altijd een waarde hebben, zijn deze
onrechtstreeks not-nullable in de database, ZONDER dat hibernate daar een
constraint voor legt. Dit kan rare hibernate exceptions geven zoals 'could
not set field <..> to primitive not-null'. We waren blijkbaar veldje
vergeten en boem applicatie ontoegankelijk.

Volgende keer ben ik er uiteraard bij, en ik kom ook luisteren naar rudy's
presentatie over extval in Huizingen binnenkort.

Greetz,

Sander

2010/3/11 Rudy De Busscher <rdebusscher@xxxxxxxxx>

> Enkele puntjes welke we besproken hebben:
>
> - Vervanging van Commons Logging (JCL) door Simple Logging Framework for
> Java (SLF4J)
> JCL heeft problemen met de classloader structuur in Application servers.
> Een mooie en grondige beschrijving is te vinden hier (
> http://articles.qos.ch/classloader.html).  Daarom hebben de makers van
> log4J een nieuwe logging facade voorgesteld welke niet meer dynamisch het
> logging framework bepaald maar vastgelegd.
> Zolang niet alle frameworks overgeschakeld zijn op SLF4J kan je met 2
> facades opgezald worden.  een oplossing wordt hier (
> http://day-to-day-stuff.blogspot.com/2007/07/no-more-commons-logging.html)
> besproken.
>
> - Annotaties
> Welke zijn er (JPA, JSF 2, CDI[Weld], ExtVal) en wanneer worden ze
> gebruikt.
>
> - Bespreken van POC van Steve.
> Best practices en wat kan nog een tikkeltje beter.
>
> - testing
> Verschil tussen unit testing en integratie testing.
> Hoe en wanneer kan je ze gebruiken.
>
> - El resolving / factory
> probeerden een alternatief uit te werken voor de message resources (zoals
> msg['label.login.username']) en het eenvoudiger alternatief
> (msg.label.login.username)
> dachten het eenvoudig te doen met een nieuwe el resolver maar het probleem
> ligt dieper en we moeten een nieuw el factory maken zoals JBoss el.
>

Other related posts: