[rd_jsfsquad] Squad verslagje

  • From: Rudy De Busscher <rdebusscher@xxxxxxxxx>
  • To: rd_jsfsquad <rd_jsfsquad@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 11 Mar 2010 21:22:30 +0100

Enkele puntjes welke we besproken hebben:

- Vervanging van Commons Logging (JCL) door Simple Logging Framework for
Java (SLF4J)
JCL heeft problemen met de classloader structuur in Application servers.
Een mooie en grondige beschrijving is te vinden hier (
http://articles.qos.ch/classloader.html).  Daarom hebben de makers van log4J
een nieuwe logging facade voorgesteld welke niet meer dynamisch het logging
framework bepaald maar vastgelegd.
Zolang niet alle frameworks overgeschakeld zijn op SLF4J kan je met 2
facades opgezald worden.  een oplossing wordt hier (
http://day-to-day-stuff.blogspot.com/2007/07/no-more-commons-logging.html)
besproken.

- Annotaties
Welke zijn er (JPA, JSF 2, CDI[Weld], ExtVal) en wanneer worden ze gebruikt.

- Bespreken van POC van Steve.
Best practices en wat kan nog een tikkeltje beter.

- testing
Verschil tussen unit testing en integratie testing.
Hoe en wanneer kan je ze gebruiken.

- El resolving / factory
probeerden een alternatief uit te werken voor de message resources (zoals
msg['label.login.username']) en het eenvoudiger alternatief
(msg.label.login.username)
dachten het eenvoudig te doen met een nieuwe el resolver maar het probleem
ligt dieper en we moeten een nieuw el factory maken zoals JBoss el.

Other related posts: