[rd_jsfsquad] Re: JSF2 squad

  • From: Steve Schols <steve.schols@xxxxxxxxx>
  • To: rd_jsfsquad@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 25 Aug 2011 00:32:35 +0200

Ik ook :-)
Wat nieuwe kennis opdoen en techs gebruiken buiten the usual suspects zou
leuk zijn.

Op 24 augustus 2011 13:14 schreef Kathleen Van Assche <
kathleen.vanassche@xxxxxxxxx> het volgende:

> Ik ben zeker geïnteresseerd om verder te gaan met de JSF squad.
>
>
>
>
>
>
>

Other related posts: