[rd_jsfsquad] Re: JSF2 squad

  • From: Kathleen Van Assche <kathleen.vanassche@xxxxxxxxx>
  • To: rd_jsfsquad@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 24 Aug 2011 13:14:45 +0200

Ik ben zeker geïnteresseerd om verder te gaan met de JSF squad.

Other related posts: