[rd_jsfsquad] Re: Event Tracker JSF2

  • From: Kathleen Van Assche <kathleen.vanassche@xxxxxxxxx>
  • To: rd_jsfsquad@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 20 Oct 2010 08:20:36 +0200

Ik ben zeker gewonnen voor het idee. Voor mij zou het de ideale gelegenheid
zijn om met JSF aan de slag te gaan en om concrete zaken van JSF te
bestuderen en toe te passen.

Ik doe mee.

Groeten,

Kathleen Van Assche

Other related posts: