[rd_jsfsquad] Re: Datum volgende squad

  • From: Kathleen Van Assche <kathleen.vanassche@xxxxxxxxx>
  • To: rd_jsfsquad@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 26 Nov 2010 16:06:52 +0100

Ik ben in verlof vanaf 20 december, maar tot nu toe heb ik die eerste dagen
van mijn verlof nog niets concreets gepland en kom ik naar de squad. Voor
mij zijn alle data dan ook goed.

Other related posts: