[pyblind] prace s pop3 pomozte prosim

  • From: Pavel Vlček <vlcekp1@xxxxxxxxx>
  • To: <pyblind@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 1 Jun 2009 12:31:59 +0200

Dobré odpoledne.
V konfiguračním souboru M8M:
[mail]
pop=mbox.braillnet.cz
usr=uzivatel
pass=heslo
Vím, kam napsat config["mail]["pop"], ale nerozumím tomu ostatnímu.
Kde mám napsat config mail usr a config mail pass?
Má se to někde vepsat zde:
import getpass , poplib
chápu: M = poplib . POP3 (config["mail"]["pop"])
nechápu: M . user ( getpass . getuser ())
nechápu: M . pass_ ( getpass . getpass ())
Pod tím již není důležité, ale má se dít toto:

numMessages = len ( M . list ()[ 1 ])
for i in range ( numMessages ):
for j in M . retr ( i + 1 )[ 1 ]:
print j
Kam mám napsat ty údaje ze souboru?

Other related posts:

  • » [pyblind] prace s pop3 pomozte prosim - Pavel Vlček