[PWC-MEDIA] persbericht Universiteit Twente: Simulaties voorspellen zwelling ondervoede hersencellen

  • From: <w.r.vanderveen@xxxxxxxxxx>
  • To: <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 23 Mar 2017 12:48:51 +0000

Modellen UT-wiskundige laten kritiek punt bij beroerte zien
Simulaties voorspellen zwelling ondervoede hersencellen

Als hersencellen te weinig energie krijgen, door een trauma of beroerte, kunnen 
ze snel gaan zwellen. Wiskundige modellen, ontwikkeld door UT-promovendus Koen 
Dijkstra, laten zien dat er een omslagpunt is: bij nóg lagere energie is er 
geen weg terug.

Krijgen hersencellen onvoldoende energie, dan is er het gevaar dat ze gaan 
zwellen. Ze nemen dan vocht op dat zich normaal tússen de cellen bevindt. Deze 
vochtstapeling is gevaarlijk: zelfs als de energietoevoer wordt hersteld, kan 
er intussen blijvende schade zijn opgetreden. Dijkstra heeft het mechanisme 
onderzocht met wiskundige modellen die de biofysica van een enkele cel 
beschrijven.
Uit zijn simulaties blijkt dat er een kantelpunt in het energieniveau is aan te 
geven: vanaf dat punt treedt snelle zwelling op. Zijn op een hersenscan 
gebieden te zien met deze lage energieniveaus, dan is het in de meeste gevallen 
al te laat. Dijkstra laat ook zien dat op een eerder moment nog een interventie 
mogelijk is die de zwelling tegengaat: het tijdelijk blokkeren van de 
natriumkanalen,  zoals bijvoorbeeld ook gebeurt bij de behandeling van 
epilepsie.

Enkele cel
Door de vele interacties tussen hersencellen is het modelleren van de 
energiehuishouding in de hersenen zeer complex. Dit wordt echter vereenvoudigd 
doordat de neuronen, als er een zuurstoftekort optreedt, als eerste gaan 
'bezuinigen' op communicatie. Dat maakt het mogelijk om het model te 
vereenvoudigen tot op celniveau en daarmee een goede simulatie uit te voeren.

Epilepsie
Dijkstra heeft daarnaast ook grootschaliger modellen ontwikkeld, die de 
verbindingen wél meenemen en niet alleen op de individuele cellen. Hiermee 
heeft hij bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar hersengebieden die verschillend 
functioneren tijdens het optreden van epileptische aanvallen: rondom de kleine 
'kern' die zeer actief is, met hersencellen die 'vuren' op met hoge 
frequenties, blijkt er een groot tweede gebied aan te wijzen dat laagfrequente 
activiteit laat zien.
Dijkstra's modellen, op verschillende schalen, geven de neuroloog meer 
informatie over onderliggende processen en kunnen richting geven aan nieuwe 
behandelingsmogelijkheden.

Dijkstra heeft zijn onderzoek gedaan in de groep Applied Analysis van prof. 
Stephan van Gils, in nauwe samenwerking met de groep Clinical Neurophysiology 
van prof. Michel van Putten, die ook neuroloog is in het Medisch Spectrum 
Twente in Enschede. De verdediging van het proefschrift 'From single cell to 
neural field - Dynamics on different scales' vindt plaats op 24 maart.


ir. Wiebe van der Veen, communicatieadviseur wetenschap/beleid, Universiteit 
Twente, Marketing & Communicatie, gebouw Spiegel, Postbus 217, 7500 AE 
Enschede, T 053 4894244 M 0612185692, www.utwente.nl<http://www.utwente.nl
Twitter @WiebeRenze linkedin https://www.linkedin.com/in/wiebev/

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] persbericht Universiteit Twente: Simulaties voorspellen zwelling ondervoede hersencellen - w.r.vanderveen