[PWC-MEDIA] persbericht Universiteit Twente: 'Krachtige tool voorspelt gedrag watergolven'

  • From: <w.r.vanderveen@xxxxxxxxxx>
  • To: <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 19 Feb 2016 10:41:45 +0000

Dit persbericht staat online op 
https://www.utwente.nl/nieuws/!/2016/2/2558/krachtige-tool-voorspelt-gedrag-watergolven

Krachtige tool voorspelt gedrag watergolven

UT Wiskundigen modelleren golven op elke diepte: van oceaan tot haven


Een nieuwe haven of een windmolenpark op zee wordt straks voortdurend 
blootgesteld aan de kracht van brekende watergolven. Die golven hebben, 
onderweg vanuit de diepste oceaan naar ondiepere kustwateren, veel 
veranderingen ondergaan. Promovendus Ruddy Kurnia van de Universiteit Twente 
heeft wiskundige modellen ontwikkeld waarmee het golfgedrag razendsnel is door 
te rekenen, voor elke waterdiepte en rekening houdend met een kademuur, helling 
of scheepswand. Zijn software HAWASSI is nu al beschikbaar voor bijvoorbeeld 
havenontwerpers. Kurnia promoveert op vrijdag 19 februari.De golven die we waarnemen aan het oppervlak, op volle zee of aan de kust, zijn 
samengesteld uit talloze andere golven op verschillende diepten. Vanuit het 
diepst van de oceaan bewegen zich golven die een lange golflengte koppelen aan 
een grote golfsnelheid, wat we uiteindelijk zien zijn korte golven die 
langzamer voortbewegen en ook in vorm en hoogte afwijken van die diepzeegolven.

Samenspel

Het is complex om al die veranderingen in wiskundige modellen te beschrijven, 
vaak wordt daarom gekozen voor een vereenvoudigde benadering. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de dispersie: de relatie tussen de golflengte en de 
golfsnelheid. Kurnia gebruikt hiervoor geen benadering, maar de exacte relatie. 
Hij kiest ook niet voor een numerieke benadering, met sterk vereenvoudigde 
wiskundige beschrijvingen voor een serie tijdstippen, maar voor een precieze 
beschrijving van het samenspel van de golven op verschillende diepten, via de 
bewegingsenergie.

[cid:D547DFE9-AB15-4E2A-B15B-EE84ECA51FF4]
Simulation of wave breaking using HAWASSI software
13-11-2015 0:00
Simulation of splling wave breaking above a sloping bottom by using HAWASSI 
software.
The simulation results are compared with experimental data of Ting
[cid:E16A36FF-6F81-4770-8702-67BBDB1CD67B]


Snel doorrekenen

Dat maakt het model toepasbaar voor elke waterdiepte. Bovendien is Kurnia in 
staat om plotselinge overgangen mee te nemen: een kademuur, een hellende 
kustlijn, een scheepswand. Ondanks de complexiteit, zijn de modellen razendsnel 
door te rekenen door gebruik te maken van zogenaamde Fast Fourier 
Transformatie, die een wiskundige beschrijving ontleedt in verschillende 
sinusvormen.

 [cid:1E817701-7BA8-44F9-BBBA-2155641C2FA7]


De modellen zijn al vergeleken met vele experimenten in ‘wave tanks’ van de TU 
Delft, MARIN en het Indonesian Hydrodynamic Laboratory. Ze zijn daar ook zeer 
bruikbaar om vooraf de gewenste golf te berekenen en zo de kostbare 
experimenteertijd te verkorten. Via LabMath Indonesia is de software van Kurnia 
beschikbaar onder de naam HAWASSI: Hamiltonian Wave-Ship-Structure Interaction.Ruddy Kurnia (Bandung, 1987), heeft zijn onderzoek uitgevoerd in de groep 
Applied Analysis (faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica). Zijn 
promotor is prof. Brenny van Groesen. Het onderzoek is financieel ondersteund 
door de Technologiestichting STW. Na zijn promotie gaat hij als postdoc verder, 
deels aan de UT en deels in Indonesië.

Het proefschrift ‘HAWASSI-AB, Modelling and simulation of fully dispersive 
nonlinear waves above bathymetry’ is digitaal toe te sturen

Contactpersoon: Wiebe van der Veen, tel 0612185692, email 
wiebe.vanderveen@xxxxxxxxxx<mailto:wiebe.vanderveen@xxxxxxxxxx>

JPEG image

PNG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] persbericht Universiteit Twente: 'Krachtige tool voorspelt gedrag watergolven' - w.r.vanderveen