[PWC-MEDIA] persbericht UT: Turbulentie beter schaalbaar dankzij ribbels

  • From: <w.r.vanderveen@xxxxxxxxxx>
  • To: <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Feb 2018 12:24:12 +0000

Turbulentie beter schaalbaar dankzij ribbels

Turbulentie in oceanen, in luchtstromen of in de industrie is al snel miljarden 
malen sterker dan je in een lab kunt bereiken. De experimenten in het lab laten 
zich niet eenvoudig opschalen. Toch is er een, tot nu toe theoretisch, regime 
waarin dat wél kan. Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn erin geslaagd, 
dit 'asymptotisch ultieme regime' van turbulentie te bereiken. Dat doen ze door 
ribbels aan te brengen op een oppervlak waarlangs turbulente vloeistof stroomt. 
De onderzoekers publiceren hun bevindingen in Nature Physics.

Het is al een punt van felle discussie, sinds Robert Kraichnan, medewerker van 
Albert Einstein, zijn theorie publiceerde over het ultieme regime van 
turbulentie. Onderzoekers Xiajue Zhu en Ruben Verschoof, uit de Physics of 
Fluids groep, van prof Detlef Lohse laten nu met experimenten en simulaties 
zien dat dit ultieme regime in het lab haalbaar is. Dit maakt dat de 
grootschalige turbulentie die in bijvoorbeeld de atmosfeer optreedt, ook is te 
onderzoeken op laboratoriumschaal. Op hun paper in Nature Physics schreef de 
vermaarde vloeistoffysicus Alexander Smits van Princeton University meteen een 
review met de titel 'Ultimate evidence for the ultimate regime'.

Het volledige persbericht is te vinden op 
https://www.utwente.nl/nieuws/!/2018/2/273654/turbulentie-correct-opschalen-dankzij-ribbels


[cid:image003.jpg@01D3A4CD.EF608F10]

ir. Wiebe van der Veen, sr. communicatieadviseur wetenschap/beleid, 
Universiteit Twente, Marketing & Communicatie, gebouw Spiegel, Postbus 217, 
7500 AE Enschede, T 053 4894244 M 0612185692, 
www.utwente.nl<http://www.utwente.nl/> Twitter @WiebeRenze linkedin 
https://www.linkedin.com/in/wiebev/

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] persbericht UT: Turbulentie beter schaalbaar dankzij ribbels - w.r.vanderveen