[PWC-MEDIA] persbericht Dag-nacht ritme in spierstofwisseling

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 11 Aug 2016 15:25:21 +0200 (CEST)  Persbericht               

 11 augustus 2016                            

  

Wetenschappers van de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ hebben 
ontdekt dat de spierstofwisseling in de mens een dag-nacht ritme volgt. 
De onderzoekers bestudeerden de functie van de mitochondria - de 
energiecentrales van de cel - op vijf verschillende momenten gedurende 
24 uur. Het onderzoek toont aan dat de mitochondria het best werken laat 
in de avond en het minst in de middag. De onderzoekers lieten eerder 
zien dat bij patiënten met type 2 diabetes mellitus de mitochondria 
minder goed functioneren. De nieuwe bevinding is een eerste stap in het 
onderzoek naar de reden waarom mensen met een chronisch verstoord 
dag-nacht ritme veel vaker overgewicht en diabetes mellitus type 2 
ontwikkelen.In de Westerse wereld komt een verstoord dag-nacht ritme veel voor. 
Mensen die werken in ploegendienst zijn hier een bekend voorbeeld van, 
maar ook mensen die tot laat in de avond nog werken, televisie kijken of 
eten kunnen hun dag-nacht ritme verstoren. Dit heeft invloed op onze 
biologische klok, die zich in alle organen van het lichaam bevindt. Deze 
klok bereidt het lichaam voor op ons normale gedrag, zoals eten, slapen 
en activiteit. De laatste jaren is bekend geworden dat een verstoord 
dag-nacht ritme gepaard gaat met een verhoogd risico op o.a. 
overgewicht, type 2 diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Het 
mechanisme achter dit verhoogde risico is echter nog niet geheel 
opgehelderd.In dit onderzoek is getest of de stofwisseling in onze spieren, waar de 
meeste koolhydraat verbranding plaats vindt, een dag-nacht ritme 
vertoont. Niet alleen de spierstofwisseling blijkt om11 uur ’s avonds 
het hoogste te zijn, ook het energiegebruik in rust piekt op dat moment.Vervolgonderzoek richt zich op de vraag of het dag-nacht ritme in de 
spier inderdaad verstoord kan worden en of er in de spieren van mensen 
met overgewicht of type 2 diabetes mellitus een verstoord dag-nacht 
ritme bestaat. Met de uitkomsten van deze studie hopen we nieuw adviezen 
te kunnen definiëren (of nieuwe medicatie te ontwikkelen) die ervoor 
zorgen dat het dag-nacht ritme in de spieren zo optimaal mogelijk 
blijft.Het onderzoek is gepubliceerd en online te vinden in de augustus editie 
van Molecular Metabolism, [1] is uitgevoerd door Dirk van Moorsel en Jan 
Hansen onder leiding van prof. dr. Patrick Schrauwen, verbonden aan de 
NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism van 
de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+.

Noot voor de pers: Voor meer informatie over de inhoud van dit 
persbericht kunt u terecht bij Dirk van Moorsel, e-mail d.vanmoorsel 
[2]@maastrichtuniversity.nl. [2] De afdeling Marketing and 
Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 5222, e-mail 
pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [3]. Voor urgente zaken buiten kantooruren: 
06 245 57 245 De persberichten van de Universiteit Maastricht staan op 
internet: 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/RZ2R0pBFFIdrjRSujXZ+wg/_ylaMvWxBHNGHGUaD_pzLg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q.
 
[4] Zie ook het Webmagazine [5] voor interessant onderzoek aan de UM en 
volg ons op Twitter: @MaastrichtU [6]. 
[1] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/wmVhRZZOW8zhkkIxUl1TDg/_ylaMvWxBHNGHGUaD_pzLg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[2] mailto:d.vanmoorsel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
[3] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/14eY0uAYxO47zbHEpFHOwg/_ylaMvWxBHNGHGUaD_pzLg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/U5bSmhYLEhFbjxHQWZS9TA/_ylaMvWxBHNGHGUaD_pzLg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[6] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/nTdAZI358ROTSu+d90YQtA/_ylaMvWxBHNGHGUaD_pzLg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/9JgVgSNkNpkwCZ1V_9W5Gw/_ylaMvWxBHNGHGUaD_pzLg/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] persbericht Dag-nacht ritme in spierstofwisseling - UM Pers