[PWC-MEDIA] dem. MINISTER BUSSEMAKER ONTVANGT LNVH-PENNING VOOR INZET DOORSTROOM VROUWEN IN DE WETENSCHAP.

  • From: "Poorthuis, L. [Lidwien]" <poorthuis@xxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 14 Jun 2017 13:08:24 +0000

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
Van Vollenhovenlaan 659
Postbus 3021 3502 GA Utrecht

PERSBERICHT
14 juni 2017
dem. MINISTER BUSSEMAKER ONTVANGT LNVH-PENNING VOOR INZET DOORSTROOM VROUWEN IN 
DE WETENSCHAP.

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) overhandigde vanochtend op 
het ministerie van OCW de LNVH-penning aan dem. minister Jet Bussemaker. Zij 
ontving de penning voor de politieke aandacht die zij tijdens haar ambtstermijn 
genereerde voor de positie van vrouwen in de wetenschap en voor haar 
daadkrachtige inzet en heldere boodschap op dit thema.
De overhandiging vond plaats na een overleg tussen dem. minister Bussemaker en 
het LNVH over de waarborging van de politieke urgentie voor genderdiversiteit 
in het komende kabinet. Een gesprek dat ervoor diende te zorgen dat de 
gegenereerde aandacht voor dit onderwerp niet als sneeuw voor de zon verdwijnt 
onder een nieuwe bewindvoerder.
De LNVH-penning is bij oprichting van het LNVH in zeer kleine oplage geslagen 
en wordt slechts in bijzondere gevallen uitgereikt aan personen die op 
uitzonderlijke wijze hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van de missie 
van het LNVH: een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap. 
Slechts vijf vrouwen gingen dem. minister Bussemaker voor: hoogleraren Bertien 
Collette, Els Goulmy en Tineke Willemsen (oprichters LNVH) en oud-minister van 
OCW, Maria van der Hoeven.
[cid:image006.jpg@01D2E520.113E1080]      [cid:image007.jpg@01D2E520.113E1080]

________________________________
Noot voor de redactie:
Voor verdere informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met drs. 
Lidwien Poorthuis, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, 06-15207225 - 
poorthuis@xxxxxxx<mailto:poorthuis@xxxxxxx>

Foto links: dem. minister Bussemaker (OCW) en Ingrid Molema, voorzitter LNVH
Foto rechts: Sandra Ponzanesi (LNVH), Lidwien Poorthuis (LNVH), Jet Bussemaker 
(OCW), Ingrid Molema (LNVH), Halleh Ghorashi (LNVH) en Fernie Maas (LNVH).

Foto's: Bas Wondergem

Drs. L.G.H. (Lidwien) Poorthuis | Senior Policy Officer - Hoofd van bureau | 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren | Dutch Network of Women Professors | 
poorthuis@xxxxxxx<mailto:poorthuis@xxxxxxx> | +31 6 15207225 | +31 30 600 1361 
| Bereikbaar op MA, WOE, DO, VRIJ | www.LNVH.nl<http://www.LNVH.nl> | Van 
Vollenhovenlaan 659 - Postbus 3021 - 3502 GA - Utrecht | Follow us on Twitter 
@LNVH_NL

[Image]

GIF image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] dem. MINISTER BUSSEMAKER ONTVANGT LNVH-PENNING VOOR INZET DOORSTROOM VROUWEN IN DE WETENSCHAP. - Poorthuis, L. [Lidwien]