[PWC-MEDIA] Zuivering van afvalwater kan tot onbalans stikstof – fosfaat leiden

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 15 May 2020 10:51:05 +0000[https://res.cloudinary.com/pressmailings/image/fetch/w_250,c_limit/https%3A/files.pressmailings.com/0a/54ed6176084ea881d1fa79a8f94806/WUR-Logo-FC400.png]


15 mei 2020
Zuivering van afvalwater kan tot onbalans stikstof – fosfaat leiden
Door waterzuivering zijn de hoeveelheden van de voedingsstoffen stikstof en 
fosfaat in het oppervlaktewater teruggedrongen. Maar toch komt giftige 
algenbloei nog regelmatig voor. Doordat waterzuiveringsinstallaties beter in 
staat zijn fosfaat te verwijderen dan stikstof, verschuift overal ter wereld de 
balans tussen stikstof en fosfaat. Hierdoor zit verhoudingsgewijs veel stikstof 
in het gezuiverde water met een overvloed aan stikstof-minnende algen tot 
gevolg. Dat concludeert een internationaal team van onderzoekers, inclusief van 
Wageningen University & Research in een publicatie in PNAS.

Net als de mens, heeft de natuur baat bij een evenwichtig dieet: niet te veel 
en de juiste balans aan voedingsstoffen. Waar mensen moeten letten op niet te 
vet en een gevarieerd aanbod aan groeten en fruit, is voor de natuur de 
hoeveelheid en de balans tussen stikstof en fosfaat van belang.

Om te voorkomen dat er te veel voedingsstoffen in de natuur terechtkomen, is er 
veel geïnvesteerd in afvalwaterzuivering. Nederland behoort daarbij tot de 
wereldtop. Maar zelfs in Nederland waren we jarenlang beter in het verwijderen 
van fosfaat dan stikstof uit het afvalwater, zegt Annette Janssen, onderzoeker 
aan de Wageningse onderzoeksgroep Water Systems and Global Change. “Hierdoor 
kan de natuurlijke verhouding tussen stikstof en fosfaat uit balans raken. 
Hoewel de totale hoeveelheid stikstof en fosfaat afnemen, kan deze scheve 
verhouding toch giftige blauwalgen in het oppervlaktewater bevorderen”, stelt 
zij samen met andere onderzoekers.

Balans slaat door naar stikstof
“Wereldwijd zien we de balans tussen stikstof en fosfaat in oppervlaktewater 
doorslaan naar stikstof”, aldus Janssen. Zo steeg in China de verhouding 
stikstof – fosfaat in 2008-2017 in de meren van ca 20 naar ca 31. Daarmee is de 
verhouding stikstof – fosfaat boven die van Europa uitgestegen.

Dit betekent dat het water weliswaar schoner wordt, maar relatief steeds meer 
stikstof bevat en minder fosfaat. Elk organisme heeft zijn eigen 
voedselvoorkeur. Zelfs bij algen is er een grote variatie in voorliefde voor 
stikstof of fosfaat. Zo groeien vrij onschadelijke algensoorten beter bij 
relatief veel fosfaat en weinig stikstof, terwijl anderzijds giftige blauwalgen 
een voorkeur hebben voor relatief veel stikstof en minder fosfaat. De 
wereldwijde toename van de verhouding stikstof - fosfaat kan zo een verdere 
verbetering van de waterkwaliteit in de weg zitten, stellen de onderzoekers.

Onveilige blauwalg
Als voorbeeld namen de onderzoekers de waterkwaliteit in China die veel te 
lijden heeft onder blauwalgen, feitelijk cyanobacteriën. Waar de blauwalg in 
Nederland vaak in het nieuws komt omdat ze ons zwemwater onveilig maakt, zorgt 
deze plaagsoort in China voor veel problemen met de drinkwatervoorziening. “Het 
is voorgekomen dat een blauwalgenplaag in China de drinkwatervoorziening van 
miljoenen mensen blokkeerde”, aldus Janssen.

Verhouding stikstof – fosfaat belangrijk voor algenbloei
In de PNAS-publicatie laten de onderzoekers zien dat het verschil in 
efficiëntie waarmee fosfaat en stikstof worden verwijderd uit afvalwater ervoor 
heeft gezorgd dat de verhouding stikstof - fosfaat in Chinese meren is 
toegenomen. Dit kan mogelijk verklaren waarom blauwalgen er nog steeds 
zegevieren, ondanks investeringen en energie die erin gestoken zijn om ze te 
stoppen. “Naast de hoeveelheid stikstof en fosfaat, is de verhouding tussen 
stikstof en fosfaat in het water ook een belangrijke factor voor het ontstaan 
van giftige algenbloei”, zegt Annette Janssen.

De onderzoekers concluderen dat de focus van de waterkwaliteitsverbetering niet 
alleen moet liggen op het verminderen van de voedingsstoffen, maar ook op een 
balans tussen stikstof en fosfaat.

Publicatie
Improvement in Municipal Wastewater Treatment Alters Lake Nitrogen to 
Phosphorus Ratios in Populated Regions. Yindong Tong, Mengzhu Wang, Josep 
Peñuelas, Xueyan Liu, Hans W. Paerl, James J. Elser, Jordi Sardans, Raoul-Marie 
Couture, Thorjørn Larssen, Hongying Hu, Xin Dong, Wei He, Wei Zhang, Xuejun 
Wang, Yang Zhang, Yi Liu, Siyu Zeng, Xiangzhen Kong, Annette B.G. Janssen and 
Yan Lin. PNAS, May 2020. 
https://doi.org/10.1073/pnas.1920759117<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=A2hjuRzCN1ndV1H17JOtkgm5BEs7fe05753WYlZZEW-2BghJcc2NyzMhqtfpihUujeiv-W_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrP-2BYwamTlLmAZDqvH8Ub5tYEHp77FXJKBSkNnR6n8BEo6Jew-2Fyfo9tkz3DJb9H0KrNE13AJC-2BoiaFJ5oZV4npgxMTP2-2Br86kdOSOoTyxkXhZSvsWuBlarb6efpwdKOSNkEU9rj0eUTv8VTSkCwz-2B3uLjqRL0d4k-2FinIri-2F70mrWRhXfTEnIttOYIv5fO-2BDLNODRVYkciMWn43QD-2FJ-2BGnj1Ix7nqNjE3KQLBdr3ezOLqaT>

Foto 1: Chaohu in China. Het water bevat veel blauwalg (Foto: Annette Janssen, 
China 2018).
Foto 2: Taihu in China, waar een miljoen mensen zonder drinkwater zaten door 
een blauwalgenbloei. (Foto: Annette Janssen, China 2016)

Noot voor de redactie
Voor meer informatie, neem contact op met Annette Janssen, Water Systems and 
Global Change, Wageningen University & Research, tel. 0317 486 195, 
annette.janssen@xxxxxx<mailto:annette.janssen@xxxxxx>


[image]

[image]

Wageningen University & Research
press@xxxxxx<mailto:press@xxxxxx>

[Twitter]<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=-2FezuXBZhBltiEJQOIDnkzClcfMZYhK3zDo2LUEx1i5w-3D6wZn_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrP-2BYwamTlLmAZDqvH8Ub5tYEHp77FXJKBSkNnR6n8BEo6DR2FMAn7Q65tlRWb0IFUZXr3V4pabdFEAoyBga-2FO8Q5IKTKehmD1Tc1G8s0oh60V9PZULbvWr6RerG7ceH9eIxV7qwnha-2FPgUcVtMXZtfgSH9L8aTApI4X7756wWkb4oMHEHWlzSfrfjdTDg29Ggodg-2BfKrOQfZ77CCC-2BZ8mZa1bm50zF3xwAJJ1PS70Bzwz>

[LinkedIn]<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=OwJjQ12EzM-2Ba7yuMoj3jTYIGywq0XezlB4gxDz3XmhxQ63XD5wmhWJUsSqsg099URmWb_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrP-2BYwamTlLmAZDqvH8Ub5tYEHp77FXJKBSkNnR6n8BEo6qbwEH6SCPEtZfWGULa2CvOqQMgXeLQpPuhYnf1wnN4KT4WPD63DvQEhuvK3MkQ0x58UgqsC1U1arMg0uEf1pKgrwVP3OtxcmkRUjmSE-2B4nVMbcoKwPqlTrzxIlO0SjpqKUj6vhvH6Q-2FHF4KENfez7rafNgbRx4Mnn7FTYArcMzNotfNUYdpYbtlWKR0tJNhE>


Droevendaalsesteeg 4
6700 HB Wageningen

www.wur.nl<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN18789g7LpvI0SYIoZyKzGY-2Blhc-3Dh-oJ_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrP-2BYwamTlLmAZDqvH8Ub5tYEHp77FXJKBSkNnR6n8BEo6s91LSmRq6XdmjWbr2Q5tthhBG2OwGRuGL5Rasxiw90das4juGvUBFnd0eMfmqcpnvLRvUS5B1a2Kg6PPSMo7FtOORaW1PMxOy9Omb3OUI24x0jtzsdLjGJ1tZ-2B9eD6lyyOe8f5yIt1JXhBPF571UkkVGcOiiZSFBNbnQ9x1jg7UNSsFRoUUI5hBn7fKkjJng>
www.wur.eu<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN18780thzCzTDpK-2FKux2cLQmyeQ-3D6PII_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrP-2BYwamTlLmAZDqvH8Ub5tYEHp77FXJKBSkNnR6n8BEo6YfosZPJIDMLX4EY18loJJMcIseFgCU-2FstqWldXIOu4rke-2FYcLCHRNhHnAYDfar7d91exPW4Xufl-2B8-2BiQhgGEv9Nh0-2FJJmWVoac2XQEd9uoZU6HKAQ-2BGJyB5y1Da6A3UTuAY1log9lu6nA6vqjZLnoeLJN3DXaJG173AK-2B2eZ-2BPTuAzehukg3zaYqtqKUEhAQ>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Zuivering van afvalwater kan tot onbalans stikstof – fosfaat leiden - Niessen, Jac