[PWC-MEDIA] Zendmasten voor telefonie zien de bui al hangen

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Oct 2020 11:13:54 +0000

[Image]

Persbericht Wageningen University & Research

13 oktober 2020

Zendmasten voor telefonie zien de bui al hangenBuien zijn moeilijk te voorspellen. Ze ontwikkelen zich vaak in een half uur 
tot een stortbui met wateroverlast tot gevolg. Er is dus veel aan gelegen om de 
regenhoeveelheid, tijdstip en locatie van de neerslag tijdig op de radar te 
hebben. De bekende regenradar krijgt daarbij steun uit onverwachte hoek. 
Onderzoekers van WUR, KNMI en Deltares zetten de signaalsterkte van commerciële 
masten voor mobiele telefonie niet alleen in om de regenval tussen twee punten 
nauwkeurig te meten, zij maken vervolgens ook een weersverwachting tot enkele 
uren vooruit.Ruben Imhoff van de Wageningse leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief 
Waterbeheer bekeek samen met collega’s van KNMI en Deltares hoe zij uit 
gegevens van telecombedrijven, zgn. radiostraalverbindingen in mobiele 
telefoonnetwerken ofwel commercial microwave links, (CMLs), de intensiteit van 
regen die tussen twee zendmasten valt konden afleiden. “De 
communicatiebedrijven zijn geïnteresseerd in een zo helder mogelijk signaal 
voor mobiele telefonie. Maar wij kijken naar precies het omgekeerde”, zegt 
Ruben Imhoff. De demping van dat signaal tussen twee masten kan komen doordat 
het regent tussen die twee meetpunten. “Hoe harder het regent, hoe sterker de 
verstoring die wij in onze data terugkrijgen. We brengen die verstoring in 
kaart en vertalen dat naar regenintensiteit, en daarna naar 
neerslagvooruitzichten op zeer korte termijn, zgn nowcasting.”Het onderzoeksteam vergeleek de gegevens van de KNMI regenradars, zoals 
Buienradar gebruikt, met de data van de masten van de telecombedrijven op 
twaalf dagen met regen. “We waren blij verrast, toen we de uitkomsten zagen”, 
zegt Imhoff. “De CML-methode blijkt vrij goed te werken, ook bij hoge 
neerslagintensiteiten.” Soms waren de neerslagverwachtingen zelfs beter dan die 
van de regenradar, vooral bij zware regenval. “Maar dan moet je in acht nemen 
dat de operationele regenradarproducten niet waren gecorrigeerd voor 
afwijkingen. Ook bij radar is nog verbetering mogelijk en daar wordt aan 
gewerkt.”Lokale buien voorspellen

De vraagt rijst of CML een alternatief is voor radar, die met een precisie 
kijkt van een vierkante kilometer, ook boven zee en het IJsselmeer. “Radar 
geeft een stabiel beeld over een groot gebied. Radiostraalverbindingen heb je 
in hoge dichtheden in de steden, bijvoorbeeld een halve kilometer uit elkaar, 
maar juist minder op het platteland. En de buienradar ververst elke vijf 
minuten. Nu ontvangen we de CML-data elke kwartier. Frequentieverhoging, 
bijvoorbeeld om de vijf minuten, kan nog een verbetering met zich meebrengen. 
CMLs zijn dan in Nederland een waardevolle toevoeging op de radardata. 
Vervolgens kunnen die gecombineerde beelden voor nowcasting worden benut, 
bijvoorbeeld om beter lokale buien te voorzien.”5G-masten

Dat geldt ook voor de nieuwe 5G-masten. Die staan op nog kortere afstanden van 
elkaar en geven daarmee nauwkeurigere data. Maar de onderzoekers weten niet hoe 
dat zal uitpakken, want het is nog niet duidelijk hoe goed het CML-systeem 
werkt met de hogere zendfrequenties van 5G. Een onderzoeksvoorstel op dat thema 
is in voorbereiding.Zijn nut kan het CML-systeem vooral bewijzen in landen waar bijna geen 
regenradars zijn, maar wel grote steden met radiostraalverbindingen. KNMI en 
WUR gaan daarom in Nigeria en Sri Lanka uitzoeken of die een uitkomst zijn voor 
weersvooruitzichten op korte termijn.Publicatie
R. O. Imhoff, A. Overeem, C. C. Brauer, H. Leijnse, A. H. Weerts, R. Uijlenhoet.

Rainfall Nowcasting Using Commercial Microwave Links in Geophysical Research 
Letters

14 september 2020 https://doi.org/10.1029/2020GL089365


[Alternate 
text]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.pressmailings.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DLQWruX2xfwgehBgJsFbIAXv-2B8SRLYJdIJf42kK7BanVe2mP1Qa2lNT1ltkV6rNjNa92K8vvWlgyTlCkpibFKWi3SCheuLUFeOetaxifoQtLf7aUDVld6mE-2FyoVZDwqbZyCWke49YIgYOCf-2B7UNSJ8yILyRnS8qX8SGx4MeqARZosAtjNLRxs1VBBdCUcFFPy3Tmv5u2RBgx46hnuntktBxR0Jl21OQsEgxlxrssoURM-3Def1r_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPyEkwt6bfg1PfsWOImZGWwJCbFyXwFnPoJAfRPOyDQ5lM5qnlJ3XUh3D4OF9FmOa8O7dWyas8UMaKgEvz3E4Y1-2B3JIAV6G2QV-2F87sncHO72FER7puFBxSsEKF3aD434UyxQcpQHcghBpqT-2FF4vaKJ7FvZAupDYffJ5iv5YVcuKehlKjgdacqZNT7sGPEr-2B3Dfuldh5bh04ZSAag91tV7vt9OozFwXufrKXQhPrwDhCSu&data=02%7C01%7C%7Ce15f0a132d8445aa837b08d86f61cb0f%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637381813098695204&sdata=%2FLElxLDLv1Z7kOomTRW3jgqKmHHz2aLrrvrIzn1q%2BSg%3D&reserved=0>


NOOT VOOR DE REDACTIEVoor meer informatie neem contact op met Ruben Imhoff, Promovendus Hydrologie 
en Kwantitatief Waterbeheer, Wageningen University & Research, tel. 06 
51374674, ruben.imhoff@xxxxxx<mailto:ruben.imhoff@xxxxxx>.Illustratiebijschrift: Vergelijking van geschatte neerslagintensiteiten voor 
Nederland op 10-9-2011 22:00 uur. De referentie (radarbeeld gecorrigeerd met de 
regenmetingen van het KNMI-netwerk), het operationeel beschikbare radarbeeld 
(U-Rad) en de neerslagintensiteiten geschat met CML-data.

Zie ook: https://resource.wur.nl/nl/show/Gsm-regenmeting-krijgt-steun.htm


Wageningen University & Research (WUR) combineert fundamentele en toegepaste 
kennis vanuit de missie ‘To explore the potential of nature to improve the 
quality of life’. Zo draagt WUR bij aan het oplossen van belangrijke vragen in 
het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze ruim 6.500 medewerkers 
(ruim 5.500 fte) en meer dan 12.000 studenten laten zich inspireren door 
natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al meer dan een eeuw in 
staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te 
passen. En dat doen we niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met overheden, 
het bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties en andere 
kennisinstellingen.


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Zendmasten voor telefonie zien de bui al hangen - Niessen, Jac