[PWC-MEDIA] Wetenschapsnieuws uit Wageningen - 7 maart 2012

  • From: "Niessen, Jac" <Jac.Niessen@xxxxxx>
  • To: "'persbericht@xxxxxxxxxxxxx' (persbericht@xxxxxxxxxxxxx)" <persbericht@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 7 Mar 2012 14:12:00 +0000

Wetenschapsnieuws van Wageningen UR - 7 maart 2012

Wageningen UR (University & Research centre) plaatst regelmatig 
wetenschapsnieuwsberichten op haar website, www.wur.nl<http://www.wur.nl/> en 
www.wageningenuniversity.nl<http://www.wageningenuniversity.nl/>. De meeste van 
deze berichten zijn afkomstig van de redactie van Resource, het blad en website 
voor Wageningen UR. Onderstaande berichten zijn zojuist op onze websites 
geplaatst.

Damp Ganges-delta terug als regen
Een flink deel van het water dat verdampt in de Ganges-delta regent terug in 
het stroomgebied.
Lees meer<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/R_20120307_Ganges_.htm>

De gekko loopt op noppen
Net zo kleven als een gekko. Veni-onderzoeker Marleen Kamperman van Wageningen 
University, onderdeel van Wageningen UR, probeert het met kunststoffen vol 
microscopisch kleine pilaartjes.
Lees meer<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/R_20120307_Gekko_.htm>

Extra eiwitinname verlaagt bloeddruk
ra inname van eiwit verlaagt de bloeddruk van mensen met overgewicht. Dat 
concludeerden onderzoekers uit Wageningen, Groningen en Maastricht eind vorige 
maand in the American Journal of Clinical Nutritrion.
Lees meer<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/R_20120307_Eiwit_.htm>

Aankoop EHS veel duurder dan beheersovereenkomsten
Meer aankoop van natuurgrond voor de Ecologische Hoofdstructuur is zo'n 2,5 
miljard euro duurder dan realisering van natuurgebieden met agrarisch 
natuurbeheer. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningse econoom Roel Jongeneel.
Lees meer<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/R_EHS_20120307_.htm>

Visie van Wageningse wetenschapper: 17 miljoen klimaatdeskundigen
De klimaatdiscussie is terug. Niet alleen de wetenschap, ook het debat zelf 
ligt onder vuur. Het gaat hierbij om 'denktanks' die twijfel zaaien, de invloed 
van financiële belangen en de bias van onderzoekers. Lees 
meer<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/R_Visie_20120307_.htm>

Activiteiten en promoties
8-9 maart - Symposium SPICY: Improving yield 
prediction<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/agenda/spicysymposium07032012.htm>
8 maart - HLO-Event 
Wageningen<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/agenda/HLOevent080312.htm>
8 maart - Themadag 
Gewasgezondheid<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/agenda/themadaggewasgezondheid08032011.htm>
9 maart - Viering: 94e viering Dies Natalis Wageningen 
UR<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/agenda/Dies_20120309_.htm> - 'Science for 
new frontiers'
12 maart - N. Purwanti: Structuring high-protein 
foods<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/agenda/Purwanti120312.htm>
14 maart - Promotie Marjolein Lof: Modelling the effects of odours and spying 
parasitoids on fruit fly population 
dynamics<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/agenda/Lof_140312.htm>
16 maart - Promotie M. Kos: Multitrophic effects of plant resistance: from 
basic ecology to application in transgenic 
crops<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/agenda/Kos_160312.htm>
16 maart - Promotie Benyamin Houshyani Hassanzadeh: Application of omics 
technologies for environmental risk assessment of genetically modified plants. 
Arabidopsis and modified defence mechanisms as a model 
study<http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/agenda/Houshyani160312.htm>

------------------------------------
Voor meer informatie over deze berichten kunt u contact opnemen met Pers- en 
wetenschapsvoorlichter van Wageningen UR: Jac Niessen, tel. 0317 485 003, 
e-mail jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>, of met Bouke de Vos. Tel. 
0317 480 180, e-mail bouke.devos@xxxxxx<mailto:bouke.devos@xxxxxx>.

Voor meer nieuws en achtergrondinformatie over Wageningen UR: Kijk op 
http://www.wur.nl<http://www.wur.nl/> of 
http://www.wageningenuniversity.nl<http://www.wageningenuniversity.nl/>.
Voor interessante wetenschapsactiviteiten, zoals promoties, oraties, lezingen 
etc.: http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/agenda/.

Indien u geen prijs meer stelt op toezending van persberichten door Wageningen 
UR, laat dat dan weten per e-mail naar 
bouke.devos@xxxxxx<mailto:bouke.devos@xxxxxx> of 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.

Wageningen UR (University & Research centre) heeft als missie ' To explore the 
potential of nature to improve the quality of life'. Binnen Wageningen UR 
bundelen negen gespecialiseerde en meer toegepaste onderzoeksinstituten, 
Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij te 
dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde 
voeding en leefomgeving. Met ongeveer 40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en 
China), 6500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd 
tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale 
benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen 
natuurwetenschappelijke, technologische en maatschappijwetenschappelijke 
disciplines vormen het hart van de Wageningen-aanpak.Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Wetenschapsnieuws uit Wageningen - 7 maart 2012 - Niessen, Jac