[PWC-MEDIA] Wereldwijde koolstofbronnen en reservoirs van bossen in ongekend detail in kaart

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 25 Jan 2021 08:26:08 +0000

[Image]

Persbericht Wageningen University & Research

25 januari 2021

Wereldwijde koolstofbronnen en reservoirs van bossen in ongekend detail in 
kaart gebrachtEen nieuwe, interactieve kaart van 's werelds koolstofbronnen en -opslag 
bevestigt dat bossen twee keer zoveel koolstof opnemen als ze uitstoten. In een 
nieuw onderzoek, net gepubliceerd in Nature Climate Change, werkten Wageningse 
onderzoekers in een internationaal team samen om ontelbare databases met 
gegevens over bossen vanaf de grond en uit de ruimte met elkaar te verbinden. 
Daaruit kwam een kaart voort waarop ingezoomd kan worden. De kaart toont de 
veranderingen in koolstofniveaus van de laatste twee decennia in bossen op de 
schaal van een gemeente, provincie, land en zelfs continent."Bossen absorberen jaarlijks tweemaal zoveel koolstof als ze uitstoten."De forest carbon flux map komt vrij beschikbaar op Global Forest 
Watch<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalforestwatch.org%2Fmap%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683591249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2pJarR9xA0ikdVJQfDVwTj1SfR1UTMdmH8P%2FEMlZ9%2BE%3D&reserved=0>.
 De kaart laat zien dat bossen tussen 2001 en 2019 gemiddeld 8,1 miljard ton 
kooldioxide uitstootten ten gevolge van ontbossing en andere ingrepen, terwijl 
herbebossing 16 miljard ton kooldioxide vereiste. Deze grote hoeveelheden geven 
aan dat bossen CO2 opnemen en wel jaarlijks tweemaal zoveel als ze uitstoten, 
zegt prof. Martin Herold van Wageningen University & Research. "Maar het 
betekent ook dat we deze koolstofopslag nodig hebben om het klimaat te 
beheersen." Hij noemt daarbij het feit dat alleen al in 2019, 11,9 miljoen 
hectare aan bosareaal verloren ging. "Gezonde bossen, de bodem en oceanen 
zorgen ervoor dat deze koolstofopslag intact blijft. We kunnen het ons niet 
veroorloven de CO2-opnamecapaciteit van bossen te verliezen", voegt hij toe.Gedetailleerde wereldkaarten

De kaarten geven een gedetailleerd beeld van belangrijke koolstofemissies door 
ontbossing in de tropen. Voor Europa laten zij, bijvoorbeeld, het effect zien 
van het bosbeheer in Zweden en Finland, waar bomen worden geoogst maar ook weer 
aangeplant, of de impact van natuurgeweld zoals in het zuidwesten van 
Frankrijk, waar een felle storm meer dan een decennium geleden de bossen aan de 
kust verwoestte. Op een andere schaal tonen de gegevens dat 27% van de netto 
koolstofopslag zich bevindt in beschermde bossen. Dit onderstreept het belang 
van een goed natuurbehoud in deze gebieden.Publiek toegankelijke kaarten en gegevens

De onderliggende data zijn te downloaden en vrij te gebruiken door iedereen: 
regionale en nationale overheden, de EU, NGO's en milieu- en maatschappelijke 
organisaties. Om, bijvoorbeeld, inzicht te krijgen in de toestand en 
veranderingen in bossen binnen een bepaald gebied. "Deze gegevens laten zien 
waar ingrijpen nodig is. Het brengt hotspots in beeld waar veel 
koolstofuitstoot plaatsvindt, en ondersteunt herstelbeleid en acties waarmee 
bijvoorbeeld een weerbaarder, klimaatbestendig landschap wordt gecreëerd. Door 
bomen te planten wordt meer CO2 vastgehouden. Dit is echter maar een deel van 
de oplossing, investeren in het terugdringen van de uitstoot van fossiele 
brandstoffen blijft essentieel," aldus Martin Herold.De gebruikte methode werd ontwikkeld door een team wetenschappers en 
onderzoekers van 
CIFOR<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cifor.org%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683596235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sOOCZot7Sc35fO%2BsRfuw86kPoN5ZoOjpuBdClEHJ9YE%3D&reserved=0>,
 NASA 
Goddard<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fgoddard%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683601224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xugBUlRtZO7U7zoldozVnKakCwx%2BBruEOV7HqPDZRKo%3D&reserved=0>,
 NASA Jet Propulsion 
Lab<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jpl.nasa.gov%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683606220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=REtOHdwpjc170ciQH1sG3lMsMnPIXyF4PISEwLio8Nw%3D&reserved=0>,
 The Sustainability 
Consortium<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sustainabilityconsortium.org%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683611211%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O16t4lOoDoFAQ0kP5EZuC7AE7XCV%2B1vE6HZJBE7Vw7E%3D&reserved=0>,
 University of 
Maryland<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.umd.edu%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683616205%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tkuw6t8x%2FoP5uY52yQkdDFDcPns%2B2L76t4joD1Gi09w%3D&reserved=0>,
 Wageningen 
University<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fen%2Fwageningen-university.htm&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683621192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cw4AtWy5BL4mW8xIpLCVf95QQ7K%2F0%2FEazxGZuk8Sf2Y%3D&reserved=0>,
 Woodwell Climate Research 
Center<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.woodwellclimate.org%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683626188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PNovI5uEOmQx34D9pcZ1NWMt1OCIbOFtXTSVUs8KYn0%3D&reserved=0>
 en World Resources 
Institute<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwri.org%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683631169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jGksAyJG6NAISIzIy4o4l9EW1%2F2ucXVY6cgBobT%2FZRA%3D&reserved=0>.
 Door metingen op de grond te combineren met satellietgegevens ontstaat de 
eerste wereldwijd consistente dataset voor het schatten van fluctuaties in 
koolstofemissies in bossen. Dit nieuwe systeem biedt ondersteuning bij 
toegespitst beleid en ingrepen, en maakt het mogelijk op een transparante 
manier de bos-specifieke klimaatingrepen te monitoren, zowel op lokaal niveau 
als op wereldschaal. Vanuit Wageningen werkten promovendus Daniela Requena 
Suarez en onderzoeker Sytze de Bruin van het Laboratorium voor Geo-informatie 
Science en Remote Sensing mee. Deze groep staat onder leiding van Prof. Martin 
Herold en heeft belangrijke gegevensbronnen bijgedragen ten behoeve van het 
beoordelen van de accuratesse van de database en de schattingen uit de 
gecombineerde satellietgegevens en grondmetingen.Publicatie

Global maps of twenty-first-century forest carbon fluxes. Nancy L. Harris, 
David A. Gibbs, Alessandro Baccini, Richard A. Birdsey, Sytze de Bruin, Mary 
Farina, Lola Fatoyinbo, Matthew C. Hansen , Martin Herold, Richard A. Houghton, 
Peter V. Potapov, Daniela Requena Suarez, Rosa M. Roman-Cuesta, Sassan S. 
Saatchi, Christy M. Slay, Svetlana A. Turubanova and Alexandra Tyukavina. 
Nature Climate Change, 21 January 2021. 
https://doi.org/10.1038/s41558-020-00976-6<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1038%2Fs41558-020-00976-6&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683636162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gVwRD%2FCIOuAUs70k4dj%2FEzcXeTji1PtOvkhYrsTqO%2F8%3D&reserved=0>Zie ook:

Website Global Forest 
Watch<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata.globalforestwatch.org%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683641150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ns4UnU5NnoAiK%2BxSAZX%2F5ql5PjAkIT0Q6sFbqsveI0M%3D&reserved=0>Radar satellite exposes illegal logging in African 
rainforests<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmagazines.wur.nl%2Fclimate-solutions-en%2Fradar-satellite-exposes-illegal-logging-in-african-rainforests%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683646138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cJUoHBiGe9XDI5ze%2BbaBZNTB6R%2F8JvdILT6jL3Rb2zw%3D&reserved=0>Ontbossing is complex - de oplossing dus ook 
(Resource<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.resource-online.nl%2Findex.php%2F2021%2F01%2F19%2Fontbossing-is-complex-de-oplossing-dus-ook%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683646138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KVUWnc%2B5kA7PDy%2F%2FBjdVc2IhgXuo%2B3JB92bIaB3HU6Y%3D&reserved=0>)Dit bericht op de 
website<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2Fnieuws-wur%2FShow%2FWereldwijde-koolstofbronnen-en-reservoirs-van-bossen-in-ongekend-detail-in-kaart-gebracht.htm&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683651137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pAL1VFy1f9WjjCfw1NRmz2DFrd7QQjs1x%2BY0qb8UG14%3D&reserved=0>


[Alternate 
text]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fd15k2d11r6t6rl.cloudfront.net%2Fpublic%2Fusers%2FIntegrators%2Fa0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c%2Fsmart-pr-1105%2F003_20210122_Wereldkaart.png&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7Caebe68d721c944dc435908d8c0b0fcf1%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637471213683656124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1cqdTVcj0ClD1vSUYkCA%2Fh8e08Z7r7i7mFroCtsRJLk%3D&reserved=0>NOOT VOOR DE REDACTIEVoor meer informatie neem contact op met: Prof. Martin Herold, Laboratory of 
Geo-information Science and Remote Sensing, Wageningen University & Research, 
tel. 0317-481276 martin.herold@xxxxxx<mailto:martin.herold@xxxxxx>

Of bij Jac Niessen (tot 1 feb), tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>

NB De nieuwe kaart is hoogstwaarschijnlijk voor 1 februari op de Global Forest 
Website beschikbaar.


Wageningen University & Research (WUR) combineert fundamentele en toegepaste 
kennis vanuit de missie 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Zo draagt WUR bij aan het oplossen van belangrijke vragen in 
het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze ruim 6.500 medewerkers 
(ruim 5.500 fte) en meer dan 12.000 studenten laten zich inspireren door 
natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al meer dan een eeuw in 
staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te 
passen. En dat doen we niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met overheden, 
het bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties en andere 
kennisinstellingen.
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Wereldwijde koolstofbronnen en reservoirs van bossen in ongekend detail in kaart - Niessen, Jac