[PWC-MEDIA] Vertaal verwachtingen burger in wetenschapsbeleid - Nieuwsbrief Rathenau Instituut

  • From: Heleen van Kooij <h.vankooij@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 19 Dec 2016 10:10:17 +0000
Bekijk de online<http://rathenau.m13.mailplus.nl/txt524033/AgiZ3tLHE3y5JM4
versie

[Rathenau Instituut]<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938837/AgiZ3tLHE3y5JM4>
[Rathenau Instituut]<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938838/AgiZ3tLHE3y5JM4>
Nieuwsbrief december 2016


[http://images.m13.mailplus.nl/ts/rathenau/Rathenau_Nieuwsbrief_2014/images/pattern_red.gif][http://images.m13.mailplus.nl/mailing524033/header___bericht_aan_parlement.jpg]
Vertaal verwachtingen burger in 
wetenschapsbeleid<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938839/AgiZ3tLHE3y5JM4>


...


[http://images.m13.mailplus.nl/mailing524033/vraagteken_100.jpg]Dank voor jullie ideeën!
Eind november vroegen wij bezoekers van onze website om mee te denken over de 
thema’s en onderwerpen waarop het Rathenau Instituut zich de komende twee jaar 
zou moeten gaan richten. We kregen volop input die we meenemen in ons nieuwe 
Werkprogramma 2017-2018. Wat was de uitslag?


[http://images.m13.mailplus.nl/ts/rathenau/Rathenau_Nieuwsbrief_2014/images/arrow.gif]

Nieuwsbericht<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938840/AgiZ3tLHE3y5JM4>[http://images.m13.mailplus.nl/mailing524033/bap_100x100.jpg]Maatschappelijke impact van wetenschap vraagt om systematische aanpak
De wetenschapsvisie 2025 heeft als een van de drie ambities: wetenschap met 
maximale impact. Burgers verwachten dat de wetenschap bijdraagt aan oplossingen 
voor maatschappelijke uitdagingen. Maar hoe doen we dat? Lees ons Bericht aan 
het Parlement.


[http://images.m13.mailplus.nl/ts/rathenau/Rathenau_Nieuwsbrief_2014/images/arrow.gif]

Nieuwsbericht<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938841/AgiZ3tLHE3y5JM4>

[http://images.m13.mailplus.nl/ts/rathenau/Rathenau_Nieuwsbrief_2014/images/arrow.gif]

Bericht aan het 
Parlement<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938842/AgiZ3tLHE3y5JM4>[http://images.m13.mailplus.nl/mailing524033/grafiek_bruins_100x100.jpg]Nederland besteedt relatief weinig aan natuur- en technische wetenschappen
In Nederland gaat 38% van de publieke R&D-uitgaven naar natuur- en technische 
wetenschappen. Dat blijkt uit cijfers van het Rathenau Instituut. Nederland 
behoort daarmee weliswaar tot de landen die relatief weinig R&D-geld besteden 
aan de natuur- en technische wetenschappen, maar er is een duidelijke relatie 
tussen de bestedingen per land en de aard van de economie.


[http://images.m13.mailplus.nl/ts/rathenau/Rathenau_Nieuwsbrief_2014/images/arrow.gif]

Nieuwsbericht<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938843/AgiZ3tLHE3y5JM4>

[http://images.m13.mailplus.nl/ts/rathenau/Rathenau_Nieuwsbrief_2014/images/arrow.gif]

Bekijk het factsheet op Wetenschap in 
cijfers<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938844/AgiZ3tLHE3y5JM4>[http://images.m13.mailplus.nl/mailing524033/bodyscan_1000.jpg]Bodyscan van Rathenau Instituut bij ziekenhuiscongres
Op 1 december stond de 'one minute bodyscan' van het Rathenau Instituut bij het 
jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Onze bodyscan 
liet aan de medische professionals zien hoe iedereen in feite een wandelend 
pakketje data is voor slimme supercomputers.


[http://images.m13.mailplus.nl/ts/rathenau/Rathenau_Nieuwsbrief_2014/images/arrow.gif]

Nieuwsbericht<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938845/AgiZ3tLHE3y5JM4>[http://images.m13.mailplus.nl/mailing524033/grafiek_rankings_100.jpg]Nederland in top-10 van 5 belangrijke ranglijsten
Nederland staat in de top-10 van 5 belangrijke ranglijsten over wetenschap, 
onderwijs en innovatie. Dat blijkt uit het overzicht van het Rathenau 
Instituut. De Factsheet Rankings gaat in op de verschillende soorten 
ranglijsten en op de beperkingen en het gebruik ervan.


[http://images.m13.mailplus.nl/ts/rathenau/Rathenau_Nieuwsbrief_2014/images/arrow.gif]

Nieuwsbericht<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938846/AgiZ3tLHE3y5JM4>

[http://images.m13.mailplus.nl/ts/rathenau/Rathenau_Nieuwsbrief_2014/images/arrow.gif]

Bekijk het factsheet<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938847/AgiZ3tLHE3y5JM4>


AgendaWesterdijkviering
10-2-2017 | Utrecht
Meer informatie<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938848/AgiZ3tLHE3y5JM4>

Wil de echte expert opstaan?
28-2-2017 | Amsterdam
Meer informatie<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938849/AgiZ3tLHE3y5JM4>

3rd European Technology Assessment Conference
17 t/m 19-5-2017 | Cork, Ierland
Meer informatie<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938850/AgiZ3tLHE3y5JM4>


Vers van de persMaatschappelijke impact van wetenschap vraagt om systematische 
aanpak<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938851/AgiZ3tLHE3y5JM4> - Bericht 
aan het Parlement

[http://images.m13.mailplus.nl/mailing524033/png_bericht_aan_parlement_130.png]<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938852/AgiZ3tLHE3y5JM4>


Wetenschap in CijfersR&D-uitgaven en -capaciteit naar 
wetenschapsgebied<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938853/AgiZ3tLHE3y5JM4> - 
factsheet

Ranglijsten / 
rankings<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938854/AgiZ3tLHE3y5JM4> - factsheet

Noord-Brabant en Utrecht meest innovatieve 
provincies<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938855/AgiZ3tLHE3y5JM4> - 
datapublicatie

Nederland belangrijke ontvanger van EU-geld voor 
onderzoek<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938856/AgiZ3tLHE3y5JM4> - 
datapublicatie

Bekijk meer feiten en cijfers op de Wetenschap in 
Cijfers-website<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938857/AgiZ3tLHE3y5JM4>Volg ons op

Twitter<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938858/AgiZ3tLHE3y5JM4>
Facebook<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938859/AgiZ3tLHE3y5JM4>
LinkedIn<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938860/AgiZ3tLHE3y5JM4>

[Rathenau Instituut]<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938861/AgiZ3tLHE3y5JM4>

Aanmelden<http://rathenau.m13.mailplus.nl/nct2938863/AgiZ3tLHE3y5JM4> voor deze 
nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en bevat informatie over de 
activiteiten van het Rathenau Instituut.Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Vertaal verwachtingen burger in wetenschapsbeleid - Nieuwsbrief Rathenau Instituut - Heleen van Kooij