[PWC-MEDIA] Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek

  • From: "NWO Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 07 Nov 2019 13:40:01 +0100

 
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek

75 wetenschappers gaan vanaf vandaag werken aan onderzoek gericht op 
technologische innovaties. Zij doen dit binnen vijf nieuwe 
onderzoeksprogramma’s, die gezamenlijk bijna 18 miljoen euro toegekend hebben 
gekregen. 57 betrokken bedrijven en organisaties investeren daarnaast 
gezamenlijk nog acht miljoen euro in de onderzoeken, die gericht zijn op 
economische kansen binnen maatschappelijke uitdagingen.
Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat gefinancierd wordt door het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. Het programma daagt wetenschappers uit om in 
een innige samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 
nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact.
De toegekende onderzoeken van dit jaar richten zich op innovatieve vormen van 
voedselvoorziening, het beschermen van de zoetwatervoorziening, het verbeteren 
van dierenwelzijn in de intensieve veehouderij, nauwkeurige medische 
beeldvorming en slimmer onderhoud van hightechsystemen. Met de financiering 
kunnen de 75 onderzoekers de komende zes jaar aan de slag. Daarnaast hebben de 
betrokken bedrijven toegezegd 12,5 fte aan mensuren in te zetten binnen de 
projecten. Bekijk een overzicht van de projecten via Youtube.

De samenstelling van de vijf verschillende onderzoekconsortia is illustratief 
voor Perspectief. Bij alle projecten zijn bedrijven en maatschappelijke 
organisaties betrokken die zowel het maatschappelijke belang als de economische 
kansen ervan vertegenwoordigen: van fabrikanten van hulpmiddelen en architecten 
tot artsen, boeren, waterschappen of hightechbedrijven die als eindgebruiker 
profiteren van de kennis die het onderzoek oplevert.
Bijdragen aan wereldwijde uitdagingen
‘Nederlandse onderzoekers en ondernemers dragen met hun uitvindingen, producten 
en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen’, zegt 
staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. ‘Ze zorgen 
daarbij ook voor Nederlandse welvaart en banen. Dat is de kern van ons 
missiegedreven innovatiebeleid: Dutch solutions for global challenges. Het 
Perspectief-programma helpt onze onderzoekers en ondernemers om samen werk te 
kunnen blijven maken van hun wereldideeën.’

‘Ook dit jaar honoreren we weer een indrukwekkende serie onderzoeksprogramma’s 
met betrokkenheid van verschillende universitaire groepen, de industrie, het 
mkb en andere partijen’, zegt Jaap Schouten, voorzitter van het NWO-domein 
Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). ‘Perspectief kan gezien worden 
als een kraamkamer van nieuwe innovatieve onderzoeksprogramma’s die op termijn 
ook verder invulling kunnen geven aan het missiegedreven innovatiebeleid.’
Opbrengsten
Het Perspectief-programma bestaat inmiddels elf jaar. In 2018 is tijdens het 
jaarlijkse innovatiefestival TEKNOWLOGY uitgebreid stilgestaan bij het 
tienjarig jubileum. Op de website www.nwo.nl/perspectief is een korte impressie 
te vinden van de opbrengsten van het programma. Ook dit jaar vindt de 
bekendmaking van de honoreringen plaats tijdens TEKNOWLOGY op 7 november in de 
Rijtuigenloods in Amersfoort.
Gehonoreerde programma’s Perspectief-ronde 2019
Slimmer systeem door digitale tweeling
Integration of Data-drIven and model-based enGIneering in fuTure industriAL 
Technology With value chaIn optimizatioN (DIGITAL TWIN)
Hightechsystemen worden steeds complexer en moeilijker te ontwerpen, produceren 
en onderhouden. Het DIGITAL TWIN-programma ontwikkelt methoden om van dit soort 
systemen nauwkeurige digitale tweelingen te maken: virtuele softwareversies 
waarmee je simulaties kunt doen om bijvoorbeeld te voorspellen hoe 
veranderingen in het ontwerp de prestaties beïnvloeden, hoe de besturing 
verbeterd kan worden, of welk onderdeel op welk moment onderhoud nodig heeft. 

Digitale tweelingen zijn nu meestal nog gebaseerd op statische theoretische 
modellen die uitgaan van normaal gedrag. Door deze modellen te koppelen aan 
meetgegevens die aangeven hoe het systeem daadwerkelijk functioneert en deze 
data te combineren met kunstmatige intelligentie, maken de onderzoekers 
digitale kopieën die zichzelf continu verbeteren en aanpassen. Het onderzoek 
richt zich op een aantal voorbeeldsystemen die zijn aangedragen door de bij het 
programma betrokken Nederlandse hightechbedrijven.
Programmaleider: Prof. dr. ir. B. Jayawardhana (Rijksuniversiteit Groningen)
Deelnemers: Airborne, Altran, ASML, ASM PT, Demcon, Fraunhofer Institute for 
Production Technology, Océ, Philips, Rijksuniversiteit Groningen, Stamicarbon, 
Tata Steel, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, 
Tilburg University, TNO, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, VDL Groep
Beter leven voor varkens en kippen
AnIMAL Group sENsor – Integrating behavioural dynamics and social genetic 
effects to improve the health, welfare and ecological footprint of livestock 
(IMAGEN)
Het IMAGEN-programma brengt onderzoek naar diergedrag samen met 
computerwetenschappen, om de gezondheid en het welzijn van varkens en legkippen 
te verbeteren en de ecologische voetafdruk van de voedselproductie te 
verkleinen.
De onderzoekers ontwikkelen een systeem dat het gedrag van varkens en kippen in 
grote groepen automatisch detecteert. Het systeem moet onder andere daders en 
slachtoffers van ongewenst gedrag als staartbijten of pikken kunnen 
identificeren, om dierenleed en vroegtijdige sterfte te voorkomen. Daarnaast 
gaan de onderzoekers de relaties tussen genen en gedrag in kaart brengen. Zo 
willen ze dieren kunnen identificeren die genetisch het meest geschikt zijn om 
vreedzaam in grote groepen te leven.
Bij het onderzoek zijn niet alleen fokbedrijven, technologiebedrijven en de 
ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders betrokken, maar ook de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de 
Dierenbescherming.
Programmaleider: Dr. P. Bijma (Wageningen Universiteit)
Deelnemers: Dierenbescherming, Farm Result, Hendrix Genetics, KNMvD, LTO, 
Noldus Information Technology, Sorama, Technische Universiteit Eindhoven, 
Topigs Norsvin, Universiteit Utrecht, Vencomatic, Wageningen Universiteit
Licht voor beter zicht op ziekten
Photonics Translational Research – Medical Photonics (MEDPHOT)

Op radioactiviteit gebaseerde PET-scans brengen afwijkend weefsel zoals 
ontstekingen of tumoren in beeld. Door licht te gebruiken in plaats van 
radioactiviteit kun je tien tot honderd keer scherpere beelden maken en zelfs 
een cluster van een paar cellen zien. 
Het MEDPHOT-programma wil een op licht gebaseerde evenknie ontwikkelen van een 
PET-scan. De onderzoekers gaan voor aandoeningen als (slok)darmkanker, 
longkanker, astma, en de ziekte van Alzheimer fluorescerende vlaggetjes 
ontwikkelen. Deze vlaggetjes binden zich aan moleculen die specifiek zijn voor 
de betreffende aandoening en lichten op als ze worden beschenen door een 
lichtbron.
Om de vlaggetjes te kunnen zien, ontwikkelen de onderzoekers de benodigde 
technologie waarmee de kleine uitgezonden lichtbundels gedetecteerd kunnen 
worden. Zo maken ze de gezochte cellen uiteindelijk zichtbaar.
Programmaleider: Prof. dr. J.F. de Boer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Deelnemers: Amsterdam Universitair Medisch Centrum, ASML, CHDR, Elesta, 
Exometry, GlycanScan, Leiden Universitair Medisch Centrum, Mauna Kea, Ninepoint 
Medical, Optos, Percuros, Spectradyne, Technische Universiteit Delft, Thorlabs, 
TNO, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit 
van Amsterdam, Utopics, Vrije Universiteit Amsterdam
Zoet water zekerstellen met virtuele delta
SALTISolutions – Salt intrusion through urbanizing deltas: Solutions
Zoet water is cruciaal voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Maar de 
beschikbaarheid ervan staat in delta’s wereldwijd onder druk. Zowel door 
menselijk ingrijpen, zoals het uitdiepen van waterwegen, als door 
klimaatverandering komt zout zeewater steeds verder de rivieren op. 
Binnen SALTISolutions gaan onderzoekers samen met betrokkenen als 
Rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, en baggeraars een virtueel 
model (digital twin) maken van de Rijnmaasdelta. Hierin wordt kennis 
geïntegreerd over processen op verschillende ruimte- en tijdschalen: van 
turbulente stromingen op het kleinste schaalniveau tot de gevolgen van 
klimaatverandering op de lange termijn.
Hiermee willen ze voorspellen hoe, waar, wanneer en hoe lang zout uit zeewater 
zal indringen en hoe maatregelen zoals het implementeren van nature-based 
solutions de zoetwatervoorziening beïnvloeden. Deze inzichten worden wereldwijd 
getest, waardoor de positie van de Nederlandse deltatechnologie verder 
versterkt wordt.
Programmaleider: Prof. dr. J.D. Pietrzak (Technische Universiteit Delft)
Deelnemers: Arcadis, ARK, Boskalis, Bureau Waardenburg, BAM, Deltares, Evides, 
Flanders Hydraulics, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, HKV, 
Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, Hydrologic, Koninklijk NIOZ, Nortek-NL, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV, STOWA, 
Svasek, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, 
Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Van Oord, VEMW, VEWIN, Wageningen 
Universiteit, Waterschap Hollandse Delta, WNF
Plantenflats met leds
SKY HIGH: Vertical farming, a revolution in plant production
We moeten een groeiende wereldbevolking van voedsel voorzien, terwijl steeds 
meer mensen in steden wonen, er vaak watertekorten zijn en de voedingswaarde 
van fruit en groenten al decennia aan het dalen is. Door planten in lagen boven 
elkaar te telen en ze te belichten met speciale ledlampen, kun je overal ter 
wereld en onder alle weers- of klimaatomstandigheden het hele jaar door verse 
groenten produceren. 
Binnen het SKY HIGH programma gaan wetenschappers samen met onder andere 
lichtspecialisten, veredelingsbedrijven, telers, tuinbouwtechnologiebedrijven, 
architecten en leveranciers van voedingsmiddelen dit soort verticale landbouw 
goedkoper en energiezuiniger maken. Daarnaast is het doel om met dit soort 
verticale landbouw groenten en kruiden  te produceren met een betere smaak, 
houdbaarheid en voedingswaarde, en daarvoor extreem weinig water en meststoffen 
en geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Programmaleider: Prof. dr. ir. L.F.M. Marcelis (Wageningen Universiteit)
Deelnemers: Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), 
Bayer, Bosman Van Zaal, Certhon, Fresh Forward, Grodan, GrowX, HAS Hogeschool, 
OneFarm, Own Greens, Priva, Signify (Philips Lighting), Solynta, Technische 
Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Unilever, Universiteit 
Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Van Bergen Kolpa 
Architecten, Wageningen Plant Research, Wageningen Universiteit

---------------------

Bijlagen

Hyperlink
Overzicht van de gehonoreerde projecten 

---------------------

Contact
NWO, afdeling Communicatie
Poppy Saveije, tel.: +31 6 83 89 37 13
p.savenije@xxxxxx 

---------------------

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot 
maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen 
van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert 
en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en 
internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, 
bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten. NWO financiert 
iets meer dan 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en 
kennisinstellingen.
© 2019 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

---------------------

 
Bekijk dit bericht online
 

      

 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek - NWO Communicatie