[PWC-MEDIA] Universiteit Maastricht Persbericht: Betere oncologische zorg voor oudere patiënten

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 22 Jun 2017 11:40:03 +0200 (CEST)  Persbericht               

 22 juni 2017                            

  

Inauguratie Maryska Janssen-Heijnen als hoogleraar ‘Klinische 
Epidemiologie, in het bijzonder Kanker bij Ouderen’

Kennis vergaren over de beste zorg voor oudere patiënten met kanker, 
waardoor zij naast een goede overleving, de best mogelijke kwaliteit van 
leven kunnen behouden. Dat is de ambitie van Maryska Janssen-Heijnen, 
klinisch epidemioloog in VieCuri Medisch Centrum. Vrijdag 23 juni is 
haar inauguratie als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. De titel 
van haar leerstoel is ‘Klinische Epidemiologie, in het bijzonder Kanker 
bij Ouderen’.

Er is veel onbekendheid in hoeverre oncologische behandelingen die 
voorgeschreven staan in de richtlijnen ook daadwerkelijk de best 
passende behandelingen zijn voor oudere patiënten. Maryska 
Janssen-Heijnen verduidelijkt: “Behandelrichtlijnen zijn vrijwel altijd 
getoetst bij jongere en fitte patiënten. Terwijl ouderen naast kanker 
vaak te kampen hebben met één of meer ernstige chronische ziekten. Ook 
hebben ze vaak minder functionele reserves. Enerzijds blijkt achteraf 
soms dat een ingezette behandeling toch te zwaar was voor een oudere 
patiënt. Anderzijds kan het ook zorgen voor onderbehandeling van een 
fitte oudere patiënt, die mogelijk een zwaardere behandeling had 
aangekund, maar deze niet heeft ontvangen vanwege de angst voor ernstige 
complicaties.”

Kwaliteit van leven
Met haar wetenschappelijke onderzoeken wil Maryska Janssen-Heijnen samen 
met haar collega’s beter inzicht geven in welke patiëntkenmerken kunnen 
voorspellen of een patiënt het risico loopt om bij een bepaalde 
behandeling ernstige bijwerkingen te ontwikkelen óf deze behandeling kan 
verdragen en dus juist voordeel hiervan kan hebben. Deze kennis kan 
ondersteunen bij de therapiekeuze en zo leiden tot een optimale balans 
tussen levensverlenging en kwaliteit van leven. Tevens wil de hoogleraar 
achterhalen of aanpassingen in de leefstijl ervoor kunnen zorgen dat een 
patiënt fitter wordt en hierdoor een behandeling voor kanker beter kan 
verdragen. Naar verwachting gaat dan ook het herstel sneller, neemt de 
sterfte af en is de conditie, en daarmee de kwaliteit van leven, beter. 
Van groot belang hierbij is hoe patiënten gemotiveerd kunnen worden en 
op welke manier ze deze leefstijl kunnen volhouden. Tenslotte is er 
aandacht voor een goede nazorg en follow-up. Hierbij is een goede 
samenwerking met onder andere huisartsen en specialisten 
ouderengeneeskunde van zeer groot belang.

Maryska Janssen-Heijnen werkt sinds 2010 in VieCuri Medisch Centrum als 
klinisch epidemioloog. Ze heeft na haar doctoralen Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen de master Clinical Epidemiology voltooid. Als 
klinisch epidemioloog heeft ze veel onderzoek gedaan bij het Integraal 
Kankercentrum Nederland. Sinds 2013 heeft ze ook een honoraire 
aanstelling bij de vakgroep Epidemiologie van de Universiteit 
Maastricht. Haar leerstoel ‘Klinische Epidemiologie, in het bijzonder 
Kanker bij Ouderen’ is in 2017 ingesteld binnen de School for Oncology 
and Developmental Biology (GROW).

De inauguratie van Maryska Janssen-Heijnen vindt plaats op vrijdag 23 
juni om 16.30 uur in de Aula van de Universiteit Maastricht, 
Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht. Noot aan de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

VieCuri Medisch Centrum
Afdeling Communicatie
Annette Theuws, hoofd Communicatie
T: 077 – 320 5584
M: 06 – 1214 7499
atheuws@xxxxxxxxxx

Maartje Vaessen-Verheesen, communicatieadviseur
T: 077 – 320 6528
M: 06 – 2211 8881
mverheesen@xxxxxxxxxx 

Maastricht University
Afdeling Pers- en wetenschapscommunicatie 
Margot Krijnen, communicatieadviseur
T: 043 – 388 5230
M: 06 – 3643 3488
margot.krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/Fufiu_jCTvnM+mSd1Dc_2g/8_N1vaQofzmgx5lIlRQvbA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Universiteit Maastricht Persbericht: Betere oncologische zorg voor oudere patiënten - UM Pers