[PWC-MEDIA] Universiteit Leiden: Politici moeten meer grip krijgen op internationale ambtenaren

  • From: "Universiteit Leiden" <communicatie@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 18 Aug 2016 22:36:26 +1000

18 augustus 2016

'Politici moeten meer grip krijgen op internationale ambtenaren'

Buiten het zicht van nationale parlementen neemt de Europese Unie besluiten die 
diep ingrijpen in het leven van burgers. Er is een grondig onderzoek nodig naar 
het functioneren van grensoverschrijdende bestuursvormen en hoe politici hun 
ambtenaren aansturen. Dat stelt hoogleraar International governance Kutsal 
Yesilkagit in zijn oratie op 26 augustus.

Dilemma

Van de Griekse schuldencrisis tot de vluchtelingenstromen. Het lukt de Europese 
Unie vaak niet daadkrachtig op te treden en burgers verzetten zich in 
toenemende mate tegen de Europese integratie. In zijn oratie bespreekt 
hoogleraar Kutsal Yesilkagit, tevens decaan van de Faculteit Governance and 
Global Affairs van de Universiteit Leiden, het dilemma van politici. Om de 
eigen burgers te beschermen tegen het kwade in de wereld moeten staten juist 
vergaand met elkaar samenwerken, stelt hij. Zij dienen enerzijds hun nationale 
bestuurlijke systemen verder te integreren, maar tegelijkertijd ervoor te 
zorgen dat burgers zich vertegenwoordigd voelen. Yesilkagit noemt dit de 
grenzeloze staat.

Hebben politici voldoende controle?

De decaan pleit voor meer controle van de nationale staat, van gekozen politici 
en hun ambtenaren, op het functioneren van de grensoverschrijdende 
bestuursvormen. De Europese Unie is gebouwd op bestuurlijke netwerken die een 
belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het beleid binnen de lidstaten. Er 
bestaan grensoverschrijdende bestuurlijke netwerken op terreinen als de 
financiële markten, energie, voedselveiligheid en politiesamenwerking. Op al 
deze terreinen nemen ambtenaren besluiten die diep ingrijpen in het dagelijks 
leven van burgers. Ze doen dat grotendeels uit het zicht van nationale 
parlementen en andere nationale instituties. Yesilkagit gaat onderzoeken of 
politici deze internationale netwerken wel goed kunnen aansturen, controleren 
en ter verantwoording roepen. En in hoeverre nationale politieke factoren een 
rol spelen bij de inrichting van grensoverschrijdend bestuur.

Effectiviteit versus controle

De laatste decennia functioneren grensoverschrijdende overheidsnetwerken 
relatief onafhankelijk van staten. Zij zijn als spinnenwebben gesponnen tussen 
ministeries en andere bestuurlijke organen binnen staten, internationale 
organisaties zoals de Verenigde Naties en internationale ngo's. 'Dankzij deze 
netwerken werken staten effectiever samen. Maar een nadeel is dat nationale 
parlementen weinig tot geen grip hebben op deze netwerken van ambtenaren.' Hij 
wijst op de macht van ambtenaren die experts zijn op hun terrein. Onderwerpen 
als bescherming van persoonsgegevens in het internationale verkeer zijn 
dikwijls zo complex dat je experts nodig hebt om die te begrijpen.

Bestuurlijke beleidsmachine

Het is tijd dat we in Europa nadenken hoe wij in bestuurlijk opzicht de EU 
moeten aanpassen, vindt Yesilkagit. 'De EU is teveel een bestuurlijke 
beleidsmachine geworden die primair gericht is op de harmonisatie van het 
EU-beleid binnen de lidstaten. Maar Europa is in politiek, bestuurlijk en 
maatschappelijk opzicht cultureel te divers om zich te laten persen in 
generieke standaarden. Daarom moet de nationale inbreng in grensoverschrijdende 
vormen van bestuur verstevigd worden.'

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Oratie De grenzeloze staat 
[https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2016/08/public-administration-with-a-focus-on-international-governance]

Datum: 26 augustus 2016

Voor meer informatie:

Prof.dr. A.K. Yesilkagit

+31 70 800 9554   |      [a.k.yesilkagit@xxxxxxxxxxxxxxxxxx]

Inès van Arkel, adviseur wetenschapscommunicatie

+31 71 527 3282    |     i.van.arkel@xxxxxxxxxxxxxxxx

Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. De universiteit biedt hoogwaardig onderzoek en 
academisch onderwijs in het alfa- gamma- en bètadomein. De  Universiteit Leiden 
[http://www.leidenuniv.nl] heeft 5.500 mensen in dienst en leidt 25.800 ;
studenten op.

Volg ons

Aanmelden voor de nieuwsbrief 
[http://www.nieuwsbrief.leidenuniv.nl/contact/adres.html]

Afmelden voor persberichten van de Universiteit Leiden 
http://persberichten.cmail19.com/t/d-u-iiurlty-ttiidiuyu-o/

Meer nieuws- en persberichten vindt u op onze  nieuwspagina 
[http://www.nieuws.leidenuniv.nl/].

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Universiteit Leiden: Politici moeten meer grip krijgen op internationale ambtenaren - Universiteit Leiden