[PWC-MEDIA] Toekomstige klimaatextremen treffen vooral de armste landen

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 3 May 2018 07:48:57 +0000

?[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]

Persbericht Wageningen University & Research, nr. 033, 3 mei 2018.

Toekomstige klimaatextremen treffen vooral de armste landen

De rijke landen die het meest hebben bijgedragen aan klimaatverandering zullen 
in de toekomst minder van temperatuurschommelingen, zoals hitte- en 
koudegolven, merken dan arme landen. Een team onderzoekers van Wageningen 
University & Research en de universiteiten van Montpellier en Exeter komt tot 
die conclusie.

Klimaatmodellen voorspellen dat temperatuurschommelingen buiten de tropen 
zullen afnemen. Daarentegen, zal de variabiliteit toenemen in tropische landen 
die vaak te arm zijn om deze veranderingen goed aan te kunnen. Uit de 
internationale studie blijkt dat de temperatuurvariabiliteit toeneemt tot ca. 
15% bij elke graad opwarming door het broeikaseffect in het Amazonegebied en 
Zuidelijk Afrika, tot zo'n 10% per graad in de Sahel, India en Zuidoost-Azië.

Voor hun onderzoek analyseerde het team 37 verschillende klimaatmodellen die 
zijn gebruikt voor het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC).

Klimaatonrechtvaardigheid

De resultaten wijzen op een 'klimaatonrechtvaardigheid' die niet eerder is 
geconstateerd. Sebastian Bathiany van Wageningen University & Research, en 
hoofdauteur van de studie, zegt: "De landen die het minst hebben bijgedragen 
aan de klimaatverandering en het kleinste economische potentieel hebben om de 
gevolgen op te vangen, worden geconfronteerd met de grootste toename in 
temperatuurvariabiliteit." Deze toenamen zijn slecht nieuws voor ecosystemen en 
samenlevingen in de tropen.

Helft van de wereldbevolking

De studie laat ook zien dat de verhoogde temperatuurfluctuaties in de tropen 
samenhangen met droogte, waardoor de bevolking voor sterke uitdagingen zal 
staan om voedsel- en watervoorziening op orde te krijgen. Volgens Prof. Marten 
Scheffer, coördinator van de onderzoeksgroep gaat het wereldwijd om een enorm 
probleem: "De landen die voor de dubbele uitdaging van armoede en toenemende 
temperatuurfluctuaties staan, herbergen de helft van de wereldbevolking. 
Bovendien is de bevolkingsgroei er bijzonder hoog."

Publicatie in Science Advance

Sebastian Bathiany, Vasilis Dakos, Marten Scheffer en Timothy M. Lenton, 2018: 
Klimaatmodellen voorspellen een toenemende temperatuurvariabiliteit in arme 
landen. Science Advances, 2 mei 2018.

NOOT VOOR REDACTIE

Neem voor meer informatie contact op met Sebastian Bathiany, 
sebastian.bathiany@xxxxxx, tel. 0031 317 482 919. Voor Nederlandstalige 
live-interviews: Marten Scheffer, Marten.scheffer@xxxxxx

Illustraties:

(spreidingsdiagram). Verandering van maandelijkse temperatuurafwijkingen tot 
het einde van de 21e eeuw versus het bruto nationaal product per hoofd van de 
bevolking. De rode lijn geeft de verandering in temperatuurvariabiliteit aan. 
De blauwe lijn markeert de helft van de huidige wereldbevolking.

(wereldkaart en film): Relatieve veranderingen van maandelijkse 
temperatuurafwijkingen vanaf de pre-industriële periode tot het einde van de 
21e eeuw (gemiddeld voor 37 klimaatmodellen).

In 2018 bestaat Wageningen University & Research 100 jaar. Vanuit de missie 'To 
explore the potential of nature to improve the quality of life' combineren wij 
fundamentele en toegepaste kennis om bij te dragen aan het oplossen van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 
6.500 medewerkers en 12.000 studenten laten zich met open en nieuwsgierige blik 
inspireren door natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al een 
eeuw in staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd 
toe te passen; oftewel 100 years Wageningen Wisdom & Wonder. 
www.wur.nl<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rg0zGVt4qllLzZOoRJcnNVEmUjUFpzXhVQe3fkDXxPi7pazAZ4%2FHIgGJwoshY0X1Kg%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.wur.nl&I=20180503074722.0000000d08c1%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZWFiZTdjNDcxZDNjODEwOTc1NWU5OTs%3D&S=HmH4WvCwaROZto91QoBDDnbsFlQuafPyNiafFq1a3KY>

Attachment: 033_20180502_Illustr_Tempvarchange__Bathiany1500.jpg
Description: 033_20180502_Illustr_Tempvarchange__Bathiany1500.jpg

Attachment: 033_20180502_Illustr_GDP%20vs%20Temp__Bathiany1500.jpg
Description: 033_20180502_Illustr_GDP%20vs%20Temp__Bathiany1500.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Toekomstige klimaatextremen treffen vooral de armste landen - Niessen, Jac