[PWC-MEDIA] Tijd beschikbaar voor klimaatactie met tweederde geslonken

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 4 Mar 2020 16:12:55 +0000

[Image]

Persbericht Wageningen University & Research

04-03-2020

Tijd beschikbaar voor klimaatactie met tweederde geslonken‘Een verloren decennium’. Zo wordt het afgelopen decennium genoemd als gevolg 
van het gebrek aan politieke inspanning op het gebied van klimaatverandering. 
Dat betekent dat landen nu vier keer zoveel werk moeten verzetten (of hetzelfde 
werk in eenderde van de tijd) om te voldoen aan de Parijse klimaatafspraken.Deze conclusies trekken Niklas Höhne (NewClimate Institute in Keulen en 
Wageningen University & Research) en internationale collega’s in een ‘Comment’ 
in Nature. Zij baseren zich op een samenvatting van alle tien uitgaven van de 
Emissions Gap Report van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).Gedurende de laatste tien jaar heeft het Emissions Gap Report jaarlijks het 
verschil gemeten tussen de toezeggingen die landen hebben gedaan om de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen, en wat er collectief nodig is om de 
temperatuurdoelen te behalen.Halveren uitstoot in tien jaar nodig voor 1,5 °C

Höhne en zijn coauteurs hebben berekend dat er nu een jaarlijkse reductie in 
uitstoot van 7% nodig is tussen 2020 en 2030 om een maximale 
temperatuurstijging van 1,5% te waarborgen. Wanneer de emissies met 3% per jaar 
worden teruggebracht zal de temperatuur 2 °C stijgen. Als er in 2010 direct 
actie genomen was, dan was een reductie van slechts 2% in de uitstoot voldoende 
geweest om de temperatuurstijging tot 2 °C te beperken. De tijdsspanne om de 
mondiale uitstoot te halveren is ook geslonken: deze is nu 10 jaar voor 1,5 °C 
en 25 jaar voor 2 °C. Was er in 2010 actie genomen, dan was deze tijdspanne 30 
jaar geweest. “Het hiaat is zo groot dat overheden, de private sector en 
samenlevingen moeten overschakelen naar crisis-stand, hun klimaattoezeggingen 
verscherpen en overgaan tot snelle en agressieve maatregelen,” aldus de auteurs.Weinig succesverhalen

Sommige landen, regio’s, steden en bedrijven hebben wél snelle en noodzakelijke 
acties toegezegd of uitgevoerd. 76 landen of regio’s en 14 plaatselijke regio’s 
hebben nul-emissie-doelen gesteld of al maatregelen hiertoe genomen. Om het 
hiaat te dichten zullen deze acties opgeschaald moeten worden, en breder 
toegepast in elke sector, concluderen de schrijvers.Publicatie

Comment: Emissions: four times the work or one-quarter of the time. Niklas 
Höhne, Michel den Elzen, Joeri Rogelj, Bert Metz, Taryn Fransen, Takeshi 
Kuramochi, Anne Olhoff, Joseph Alcamo, Harald Winkler, Sha Fu, Michiel 
Schaeffer, Roberto Schaeffer, Glen P. Peters, Simon Maxwell & Navroz K. Dubash. 
Nature, 4 March 2020
DOI 10.1038/d41586-020-00571-xOnline versie: https://nature.com/articles/d41586-020-00571-xNOOT VOOR DE REDACTIEMeer informatie bij Niklas Höhne, NewClimate Institute, Keulen, Duitsland / 
Wageningen University & Research, Nederland. Tel: +49 173 7152279 Email: 
n.hoehne@xxxxxxxxxxxxxx<mailto:n.hoehne@xxxxxxxxxxxxxx> of via Jac Niessen, 
WUR, tel 0317 485003, jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>


Wageningen University & Research combineert fundamentele en toegepaste kennis 
vanuit de missie ‘To explore the potential of nature to improve the quality of 
life’. Zo draagt WUR bij aan het oplossen van belangrijke vragen in het domein 
van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 5.500 medewerkers en meer dan 12.000 
studenten laten zich inspireren door natuur, maatschappij en technologie. 
Inspiratie die ons al meer dan een eeuw in staat stelt om te verwonderen, 
kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te passen. En dat doen we niet 
alleen, maar zoveel mogelijk samen met overheden, het bedrijfsleven, 
non-gouvernementele organisaties en andere kennisinstellingen.

www.wur.nl
[Twitter]<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=oNjpa3xIVNFOP4omIr-2FL8YsHagCFc-2BCi-2FS-2FlU-2FMMpwod-2BRru-2B-2B0LLcfmrExlvrga4bw1iKvP14IbO-2BglKy8kCnnpzR-2B66KGyXzYZRA6imgXsjSssv2UQlyzgr9v9TPMZmVV2_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPzSeqGDjpPGtY0GUQzJJo3MV1cHjmYhS3AtLttNgdy4-2F2wO7LucBUSRAoSxd5neZiaV0AnE81MiyGclYPO4-2F7Ab4ymLGpkw3hMODnlFaocWQ3jBdc4dLDw2y-2BvhSjMe8vUbnMGqEktUQVAWnHzZCg91ChGbh-2BST0QgOOjKmRzH2sXQnkHqguClDYq1331fUYWzcEcxqfJBwsMgfI0QkMHaojgIKWFGZ8bbitVtRVdNWLPE73S-2FEkt90DEd-2FGPBiETA-3D-3D>
[LinkedIn]<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=lB2O1AIP6cDJQElqPsQcJSbpz6qtMmGfVUsEt8v-2FnzH7P7tM6LgxhYIq0XQa57Xihs5F_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPzSeqGDjpPGtY0GUQzJJo3MV1cHjmYhS3AtLttNgdy4-2F8ELHwMJqV20URxQplee7iF0r1NCC1gE9HK83ZyfrfFOVKXghprxYm8mftxxtzUPOBQ-2BB5uCDeQ6yZHM3e2hlU0-2F7CWVgpwLdaVcR-2BIdZo6V-2B8rhG-2Bv4MNumtF6lEBWmCI88ufznBUrnRkg50GfARnkIASBIG7PwhIglfhw0NpRS5JljDW5hsXDGmX5B5o-2FGT-2FwXZqG1KBeusSi-2F6LIoqFw-3D-3D>
[Instagram]<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN18780oAH7QhtoUJ24cttwvEpBKJz3lG1ppOYXOHucigOTcJ8uHUG-2FFHI29TN4IL-2BhgosA-3D-3D85lA_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPzSeqGDjpPGtY0GUQzJJo3MV1cHjmYhS3AtLttNgdy4-2F1eKuWvxH6NBUmHdGf4xr6rVkrrAsIfgoJtmVvR3kVgfT7M59oYJ0N9mwTKr6YLC-2Fc6ipFV4QTpdmNo6H81yySKS9Be-2BmiWTRkgiS7xGCcFtnjMFWWCO1VJT-2FcsXUSQOa0ppexnNRYkGRCaVKtPXBBn6sAXAoxzpLm1bbA6BPtbONW1NuZ6n-2F4S1UBqVGemD8MqvXmpExr0Ogm0IHENQJPg-3D-3D>
[YouTube]<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN187868zQsdSElvDl5eT1M3loOHwxr0o2kv3lGm1UqV0bpp8WgqdhcdrNc2DSgfoYc6xTA-3D-3D5Gqq_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPzSeqGDjpPGtY0GUQzJJo3MV1cHjmYhS3AtLttNgdy4-2FG1IBtUmod6Uv5rpDa7neHtO9o9MHfgALK2JnOJdwtnVbTnVwiVt3UhVe8Kc-2Fvtr7e41WvEkzhbBOKNZSgOTWknf21waqaHcWMZ-2B15k9WQR9ENgMouio5F01VVeZ7NfH3nAk-2BZvqvvEjsWFhqaJdjeGx6vJ2zc2-2FLalUNaUGb760tD-2BL6NhT3FUycy2BLw3D8Byf6WM4-2BnQlrCm7kEYe-2Fcw-3D-3D>
[Facebook]<http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=lB2O1AIP6cDJQElqPsQcJeE3f6kMGHHA01hPL1Niu5Zmsuy4RQjWPWBMgFBtNjpKRKTN_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPzSeqGDjpPGtY0GUQzJJo3MV1cHjmYhS3AtLttNgdy4-2F1ESIO4ZiQGgZQUUndnwHZEVDUonrZWiBJzbpFuXQ6F-2Fnmpxbkg0QlBmiUVkWNwbtuY-2BlsN43cgm9MJvXOJUIKhvWhgpm3f-2B39gfHlYvJT51GwCPauKYaOBlMIy4k6-2B2Fzez1kaBMj0CnhsKZRbSdvLtWFK5FxbQR8qniU5iY7u-2FwZvYbTonqi1ghDX5rI4o8GJuGeaCEz9B7xSTI7vKrKg-3D-3D>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Tijd beschikbaar voor klimaatactie met tweederde geslonken - Niessen, Jac